Så krossar vi glastaket

Problemet är smärtsamt uppenbart. Bortom ojämställdheten, könsnormer och osynliga barriärer är familjebildandet en av anledningarna till att kvinnor straffas i karriären och att glastaket fortfarande kvarstår. För att krossa glastaket behövs insatser för att möjliggöra för kvinnor att kombinera arbetsliv med familjeliv.
2021-12-19

När kvinnor får barn arbetar de färre timmar och byter till sämre betalda jobb, vilket får stora konsekvenser för deras livsinkomster. En halv miljon kronor i tappad inkomst, så hög är prislappen för att bli mamma. Var tredje kvinna i Sverige jobbar deltid, men bara var tionde man. I slutet av 2018 tog män ut 29 procent av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 71 procent. Strax över 60 procent av alla ersatta vab-dagar betalades ut till kvinnor, enligt Försäkringskassan.

 

Grunden till kvinnors låga pensioner ligger i de skillnader som finns mellan könen. Trots att kvinnor har högre utbildning, tjänar de betydligt mindre än män. Det tydliggörs bland annat av årets integrationsrapport från SCB som visar att kvinnor i Sverige har lägre inkomster än män oavsett deras nationella bakgrund och betygsnivå.

 

På kort sikt beror inkomstbortfallet på att kvinnor efter att de har fått barn arbetar färre timmar – eller slutar arbeta helt. Det finns också studier som visar att kvinnornas lönekurva ser likadan ut som männens innan de bildar familj, vilket kan förklara bakgrunden till lönegapet. Klyftorna som finns mellan könen beror delvis på att kvinnor när de har fått barn tenderar att ta mindre välbetalda jobb som ligger närmare hemmet. På så vis kan de lättare få ihop balansen mellan familjelivet och yrkeslivet. Därför är barnomsorg och utformningen av föräldraförsäkringen viktiga pusselbitar för att bidra till kvinnors mer jämställda ekonomi men också för möjligheten att lyckas avancera till toppositioner och för att krossa glastaket.

 

Det är inte enbart de individuella ekonomiska effekterna vi behöver se över utan även den ekonomiska ineffektiviteten som uppstår på grund av avsaknaden på kvinnor i ledande företagspositioner. En ojämn könsfördelning i företagen, i deras verksamheter och på ledande positioner påverkar både tillväxten och innovationskraften. I sökandet efter möjligheter att kunna krossa glastaket krävs det att vi kan hitta lösningar på problemet att kvinnors karriärvägar förändras efter familjebildandet.

 

Därför är barnomsorgen och utformningen av föräldraförsäkringen inte enbart viktiga delar att se över för jämställdheten utan även för att fler kvinnor ska finnas representerade i toppositioner. För att möjliggöra för kvinnor att kombinera familjeliv och karriär krävs en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och ett samspel mellan näringslivet och politiken. Det behövs ett helhetsgrepp bestående av insatser för ett mer jämställt arbetsliv som krossar glastaket.

 

 

Foto: Dan Coleman

Shoka Åhrman
Sparekonom, SPP
Facebook
Twitter
LinkedIn