Så blir Moderaterna största parti bland unga kvinnor 2022

2021-01-14
En diger uppgift väntar Moderata Ungdomsförbundets nyvalda ordförande Matilda Ekeblad. Hon tar över ledartröjan i ett förbund där jämställdheten på senare år gått åt helt fel håll och idag är färre än var tredje medlem kvinna. Tidningen Modig tog ett samtal om jämställdhet, framtidstro och vilka frågor som engagerar Sveriges unga.
  • Jag vill att Moderaterna ska bli det största partiet bland unga kvinnor i valet 2022. Det skiljer inte så många procentenheter mellan oss och SD när det gäller största parti bland killar, men för unga tjejer så är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet som är stora, inleder Matilda Ekeblad, när vi ses några dagar in i det nya uppdraget.
I väljaropinionen väljer tjejer och kvinnor i större utsträckning partier på vänsterkanten, medan män röstar höger. På senare år har den trenden förstärkts genom en rekordstor könsröstning, konstaterar statsvetaren Henrik Oscarsson.
  • Jag tror vi behöver titta på både hur vi kommunicerar, men också politikens innehåll och utveckla den. Där skiljer jag mig väl från Benjamin [Dousa], vi har olika profilfrågor, även om vi är relativt lika politiskt så är vi intresserade av olika saker.
Den nyvalda ordföranden konstaterar ödmjukt att hon ännu inte har alla svar, men likväl en vision och en tanke om vad problemet är och hur hon skulle vilja utveckla ungdomsförbundet.
  • Vi måste ha mer framtidstro i svensk politik. Miljö- och klimat toppar ju bland unga tjejer, och här har inte MUF tillräckligt många politiska svar. Det ska kosta att släppa ut och vi är för kärnkraft, men det behövs väldigt mycket mer. Det hoppas jag att vi ska kunna utveckla.
Vi pratar om den psykiska ohälsan som ökar i rask takt bland unga tjejer, en ökning som Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner, beskriver som alarmerande.
  • Jag tror att roten till problemet primärt är bilden man har av unga tjejer: att man ska vara snygg, smal, ha höga betyg, du ska vara populär. Press och stress som förstärks av sociala medier. Politiker kan underlätta mycket, men här har vi som familj, medmänniskor och vänner ett ansvar att inte sätta den pressen på sina kompisar.
Det politiska innehållet är givetvis centralt för ett politiskt ungdomsförbunds möjlighet att växa, men det handlar också om att få människor med sig. Hur ser du på ledarskapet i ungdomsförbundet och din roll?
  • Det är någonting jag funderat mycket på. Att se människor och identifiera vad människor är bra på, det tror jag är viktigt. Som ledare vill jag låta människor växa, men det är också det svåraste, att våga släppa ibland.
Du är ytterst bärare av ledarskapet, men det finns ju fler ledare i organisationen. Hur ska ni jobba tillsammans för att få till en förändring?
  • Det måste vara ett genomgripande arbete i hela förbundet och att få med sig distrikten på det här, så det blir väl egentligen min första uppgift. Jag har samlat distriktsordförandekåren för att prata om hur vi ska värva. Det börjar ju där.
MUF utgör en stor del av partiets medlemsbas. När ungdomsförbundet tappar en stor del av kvinnorna i medlemskåren, vilket skett de senaste åren, får det effekt för hela organisationen. Hur ska ni vända utvecklingen?
  • Det börjar inifrån. Vi kan skylla på svensk politik och att partiet bara driver förslag som intresserar killar, men vi har ett ansvar att ta tag i det: ändra hur vi värvar, prata om fler frågor, bredda oss som organisation. Och framförallt måste vi identifiera vad denna generation brinner för. Så hoppas jag att vi ska kunna attrahera fler tjejer.
Matilda tycker också att det ska vara självklart för MUFare att värva nya medlemmar genom att prata om klimatpolitik, sjukvårdspolitik och jämställdhetspolitik.
  • Vi är och ska vara skattesänkarpartiet, men vi behöver göra våra medlemmar trygga också i de här frågorna genom utbildningar i organisationen.
Avslutningsvis, hur ser du på MUFs roll i partiet?
  • Vi kan vara bråkiga, men med mycket framtidstro och visioner. När partiet bara ser problemen ska vi se möjligheter och lösningar.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn