Så blir Moderaterna ett statsbärande parti

Vad säger Moderaternas lokala och regionala ledare om hur vi som parti ska växa i nästa val? Modig har tagit tempen på fyra ledare i landet – alla med ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor.
2023-04-04

Lars Holmin har varit såväl kommunstyrelsens ordförande som lärare men är sedan valet regionråd och Moderaternas förstanamn i Region Västra Götaland. Han menar att Moderaterna i valrörelsen valde att fokusera på sakfrågor, som inte fullt ut återspeglade de frågor som var viktigast för väljarna i allmänhet och kvinnor i synnerhet.

– Vi som parti kan inte ducka frågor för att de är svåra eller för att något annat parti är starkare i dem. I stället måste vi tänka att om vi förbättrar oss i de frågor där vi är svagast, är förbättringspotentialen betydligt större, konstaterar Lars Holmin.

För den som söker yngre kvinnliga förebilder inom Moderaterna är en tydlig sådan Helena Nanne, Moderaternas starka kvinna i Malmö. Under förra mandatperioden fick hon stort genomslag i både lokala och nationella medier genom att visa moderat politik för fler i jobb och färre med försörjningsstöd.

– Ett parti som tar sikte på att vara det största måste kunna samla ett brett stöd och man blir inte statsbärande över tid med endast halva befolkningen som bas. Därför är det helt avgörande att arbeta för att bredda väljarstödet, dels bland kvinnor, dels bland andra grupper där vi generellt har ett svagare stöd, menar Helena Nanne, oppositionsråd.

I sitt arbete som regionråd i Värmland har Stina Höök sett hur det går att göra skillnad genom att ständigt ha på sig ”jämställdhetsglasögonen” i det dagliga arbetet. Tittar man på om förslag påverkar till exempel kvinnor och män olika blir förslagen, och den reella politiken, bättre. Men även vad vi väljer att kommunicera är viktigt.

– I det här valet visade flera undersökningar att väldigt många väljare – och i synnerhet kvinnor – var intresserade av sjukvårds- och skolpolitik. Om vi då helt väljer bort de frågorna är det klart att vi når färre kvinnor.

Charlotte Broberg är regionråd i Stockholm och del av Stockholms stads eftervalsanalysgrupp. I valrörelsen knackade hon mycket dörr och noterade då att män ofta hade ekonomisk utgångspunkt medan kvinnor snarare pratade skola, vård och omsorg – ofta utifrån den egna familjens perspektiv.

– Ibland tänker jag att det ligger något i boktiteln ”Män är från Mars och kvinnor är från Venus”. Vill vi öka stödet hos kvinnor behöver vi tänka på både vad vi kommunicerar och hur. När vi till exempel pratar om trygghet, kan vi även fokusera på förebyggande åtgärder, inte endast hårdare straff och fler poliser. Vi behöver också bli fler kvinnor som är engagerade och som har framträdande uppdrag – det finns många positiva exempel, men även flera riktigt dåliga exempel i vårt parti, menar Broberg.

Det är också en fråga om hur vi arbetar internt. Lars Holmin konstaterar att ofta känns det som att det är mer okej att han lyfter frågor om interna jämställdhetsfrågor. När en kvinna gör samma sak kan en del mena att det görs ”i egen sak”.

– Samhället ställer ibland större krav på kvinnor. De måste vara dubbelt så bra, dubbelt så snabba och dubbelt så pålästa. Hur säkerställer vi i Moderaterna att vi bedömer alla utifrån kompetens? Annars får vi både sämre företrädare och färre kvinnliga företrädare, konstaterar Holmin.

Vi är alla individer, men ändå dyker det upp skillnader på strukturell nivå. Stina Höök lyfter att vi behöver arbeta mer för att inkludera jämställdhet i vardagen. Finns det dolda strukturer? Har vi olika förväntningar på våra företrädare utifrån deras kön? Är det kvinnorna som kokar kaffet så att männen kan arbeta med politik?

– Vi behöver göra frågor om jämställdhet till en angelägenhet för alla. Vi har en tendens att göra jämställdhet till en fråga om kvinnor, av kvinnor, för kvinnor. Det kan inte vara bara en grupp moderatkvinnor som är engagerade i Moderatkvinnorna som är ansvariga för att lösa detta – det måste alla vara delaktiga i.

Malmö har ett starkt civilsamhälle med föreningar som en naturlig samlingsplats. Under valrörelsen besökte Malmömoderaterna flera av dessa, inte minst i utanförskapsområden med långvarig S-dominans.

– Några av mina starkaste minnen från valrörelsen är de ögonblick när man märker att närvaron och resonemangen i de längre samtalen faktiskt krossar fördomar om oss och vårt parti. Vi behöver växa genom att ta väljare från Socialdemokraterna och då är det helt avgörande att det arbetet utförs, även om det tar tid och kan kännas motigt, avslutar Nanne.

Cecilia Löfgreen
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn