Rädsla är en dålig grund för lagstiftning

2021-03-24

I kampen för trygghet kan inte ändamålet helga medlen. Men den kritiska reflexen mot trygghetsåtgärder som övervakning är inte bara ideologiskt motiverad.

 

Otryggheten är tillsammans med brottsligheten en av de största utmaningarna politiken står inför. Kärnstaten har misslyckats med ett av sina uppdrag. Utvecklingen behöver motas tillbaka. Så långt är nämligen de allra flesta överens. Frågan är hur?

 

Ofta avfärdas de som invänder mot allt skarpare trygghetsåtgärder. Kanske är vi fast i ideologiska honnörsord som integritet och begränsning av statens makt. Så ställs skeptikerna mot realisterna.

 

Det är i bästa fall en falsk dikotomi. I värsta fall är det ett rätt självbedrägligt sätt att ignorera inte såväl ideologiska intressekonflikter som praktiska avvägningar.

 

Att vara skeptisk mot övervakning handlar inte om någon desillusionerad rädsla för att Sverige över en natt ska förvandlas till Oceanien i George Orwells 1984. Men när förslag som fler trygghetskameror läggs fram är det sällan någon som ber om evidens för att detta skulle vara effektivt.

 

Rädsla är en dålig grund för lagstiftning. Det är ingen slump att det var efter 9/11 som den amerikanska staten fick kraftigt utökade befogenheter på övervakningsområdet. Men 2019 lades övervakningsprogrammen för telefonsamtal och sms ner. Det bedömdes helt enkelt inte som tillräckligt kostnadseffektivt. Åtgärderna hade inte motverkat ett enda terrordåd.

 

Allt mer integritetskänslig information hamnar hos myndigheter. Samtidigt är den överskottsdata som digitala övervakningsprogram genererar oerhört resurskrävande att hantera.

 

Den som vill stävja utvecklingen vi ser måste först svara på frågan: hur gör vi det effektivast? Lite tyder på att fler kameror och mer datainsamling är vägen dit.

 

Övervakningsåtgärder är nämligen inte bara en trygghetsfråga. Det är också en kostnadsfråga. Den som ändå är beredd att lägga stora summor på mer övervakning borde först kunna svara ordentligt på frågan hur detta är den mest effektiva brottsbekämpningen. Och släng in en sådan där ideologisk följdfråga om hur man ska värna integriteten när ni ändå är igång.

Amanda Broberg
Vice ordförande Fria Moderata Studentförbundet
Facebook
Twitter
LinkedIn