Örebro mest jämställda i Moderaterna – även 2023

Inom Moderaterna är jämställdheten större på vissa ställen än andra. I syfte att ta reda på hur vi ska kunna öka jämställdheten överallt har Moderatkvinnorna undersökt hur det ser ut inom olika delar av organisationen. Vilka har uppnått störst jämställdhet i sina respektive förbund?
2023-06-15

De mest jämställda förbunden

Fem förbund uppnådde maximala tre poäng, 14 förbund har fått poäng i två av tre kategorier, två förbund har fått poäng i en kategori och ett förbund har inte tagit poäng i någon kategori. Således kan det konstateras att det skett en förbättring sedan 2019 då bara ett förbund uppnådde tre poäng!

De fem som hamnat i topp är Blekinge, Jämtland, Kalmar län, Stockholms stad och Örebro län. Örebro län presterade bäst av alla förbund. Förbundet har – sammanlagt – en större andel som är kvinnor bland medlemmar, bland interna förtroendeuppdrag och bland externa förtroendeuppdrag än något annat förbund.

Skåne är det enda förbund där minst 40 procent av alla förtroendeuppdrag i förbundet uppbärs av en kvinna. 44 procent av de interna uppdragen och 53 procent av de externa uppdragen uppbärs av en kvinna.

Jämtland är det förbund vars medlemsstatistik var mest jämställd: 44 procent var kvinnor.

Mest jämställda inom Moderaterna – vad är nyckeln?

Vi ställde frågan till Oskar Svärd, förbundsordförande för Moderaterna i Örebro län. De hamnade överst i vår ranking av jämställdheten redan 2019, och nu igen år 2023.

Vad tror du det beror på att Moderaterna i Örebro län är bäst på jämställdhet, även 2023?

– För det första, vi har kul! Vi har många duktiga företrädare runtom i länet, det lockar till sig fler personer med en bred kompetens. Vi fokuserar på politiken, utbildning och vägen framåt. Då får vi ett starkt förbund. Vi har många framträdande kvinnliga ledare som i sin tur även ger fler aktiva kvinnor.

Spelar en jämställd organisation någon roll för vårt förtroende bland väljarna?

– Det gör det absolut. Vi visar utåt att vi har bredden i vårt parti, då tror jag vi lyckas locka till oss fler som anser oss relevanta.

Har du några tips till andra länsförbund, som vill börja jobba med jämställdhet?

– Som ledare, var förebilder! Se alla, skapa gemensamhet och delaktighet. Lyft varandra och varandras idéer — det ger många synergieffekter!

 

För att kunna jämföra olika delar av organisationen över tid har ett poängsystem utvecklats. Förbunden kan maximalt få tre poäng om deras könsfördelning mellan 40 och 60 procent vad gäller medlemmar, interna uppdrag och externa uppdrag. Detta innebär att rankingen är jämförbar med Jämställdhetsbokslutet 2019.

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn