Nu tar Sverige över ordförandeklubban i EU

2022-12-17

Den 1 januari tar Sverige över ordförandeklubban i EU:s ministerråd. Det blir det tredje svenska ordförandeskapet och det andra som genomförs av en moderatledd regering. Vi gör det i en tid då europeisk sammanhållning och styrka är viktigare än någonsin. Omkring 350 rättsakter kommer att ligga på vårt bord och som EU-minister är det mitt ansvar att hålla ihop den svenska insatsen.

Som ordförande kommer vi att leda arbetet i ministerrådet, prioritera bland de många svåra frågor som ligger framför oss, förhandla lagstiftning och nå resultat. På vägen kommer vi att knyta många viktiga kontakter, öka kunskapen om EU:s beslutsprocesser och förhoppningsvis öka engagemanget också bland svenska företag och näringslivsintressen. Jag har träffat många människor genom åren som är djupt engagerade i EU-politiken, men frustrerade över att Sverige kommer in sent i frågorna. Den tidigare regeringens ointresse satte svenska kärnintressen på spel mer än en gång. Här vill jag tillsammans med andra göra skillnad.

EU:s politiska, ekonomiska, militära och humanitära stöd till Ukraina blir en av Sveriges viktigaste uppgifter. Kriget har också accelererat behovet av att ställa om vårt energisystem och minska beroendet av fossila bränslen, inte minst från Ryssland. Här blir Sveriges bidrag avgörande.

Vi kommer att prioritera arbetet med att få på plats en effektivt och ambitiös klimatpolitik och därtill sätta frågan om konkurrenskraft högt upp på den politiska dagordningen. EU halkar efter USA och Kina när det kommer till innovation, tillväxt och investeringar. Med rätt politik – moderat politik – kan Europa leda den globala teknikomställningen. Svenska batterier, grönt stål och digitala innovationer visar vägen.

Det kommer att krävas en stark laginsats för att genomföra ett effektivt, resultatorienterat och framgångsrikt svenskt ordförandeskap. Lika viktigt är att vi när ordförandeskapet är till ända, tar oss an nästa stora utmaning – att med all den erfarenhet vi samlat på oss som grund långsiktigt stärka Sveriges röst i EU och öka genomslaget för våra moderata idéer och förslag, som bygger inte bara Sverige utan hela EU starkare och bättre. Den här moderatledda regeringen är redo.

Jessika Roswall
EU-minister
Facebook
Twitter
LinkedIn