Fotograf: Axel Adolfsson

”MUF vill bli det femte partiet i regeringsunderlaget

Moderata Ungdomsförbundet vann valet bland unga: högst förtroende bland förstagångsväljare, störst i skolvalet och fler medlemmar än på 30 år. Samtidigt har Moderaterna krympt tre riksdagsval i rad och är nu mindre än Sverigedemokraterna. Tidningen Modig tog ett samtal med den nyvalda förbundsordföranden Douglas Thor om hans framtidsvision, hur man ska öka förtroendet bland tjejer och hur MUF kan bli mer jämställt.
2023-04-06

– MUF har samlat ungdomsgenerationen för arbetslinjen, trygghet och en rimlig klimatpolitik. Vi har mött unga med skarpa och realistiska förslag, tron på människans förmåga att forma sitt eget liv och ett budskap om att förändring är möjlig, säger Douglas Thor, när vi träffas några veckor in på det nya uppdraget.

När partiet går i regeringsställning måste ungdomsförbundet vara ledande i arbetet att förnya partiets politik för att vinna förtroende hos fler väljare – inte minst hos unga kvinnor, menar Thor.

– Vi är – sett till medlemmar – större än Liberalerna och i valet har Moderaterna fått fler röster från unga än vad Kristdemokraterna fått från hela befolkningen. Maktskiftet hade inte skett om det inte varit för oss. Vi borde få inflytande över regeringens politik i relation till det. Framöver kommer vi att agera som om vi vore ett femte parti i regeringsunderlaget. Vår påverkan är nödvändig, både för Sveriges ungas bästa och för att regeringen ska vinna mer förtroende.

Det är unga killar som röstar på Moderaterna och väljer att bli medlemmar i MUF, samtidigt som andelen tjejer minskar. Ett fokusområde framåt blir att göra MUF och Moderaterna mer attraktiva även för kvinnor. Två prioriterade frågor för den nya förbundsordföranden är ökad jämställdhet och ökad trygghet i förbundet.

– Vi måste bli bättre på att förebygga att otrygghet ens uppstår. Oavsett nivå på engagemang vill jag att unga tjejer och killar ska kunna lita på att MUF är en plats där vi behandlar varandra väl. Vi håller på att ta fram rutiner och arbetssätt för att inte bara hantera fall som uppstår utan även förebygga att de händer. Vi har en nolltolerans mot övergrepp och otrygghet, säger Thor.

Under de senaste sex åren har andelen kvinnliga medlemmar minskat från 42 till 28 procent. Vad tror du det beror på och hur ska man bryta trenden?

– Mycket handlar om politiken vi driver och vårt förtroende i frågor som tjejer bryr sig om. Här startar vi nu ett arbete där större tonvikt i vårt budskap ska läggas på unga kvinnors trygghet. Dels för att ha en mer relevant politik för unga tjejer, dels för att våra medlemmar ska känna sig säkra när de pratar om den politiken.

Menar du att vänstern är bättre i frågor som rör unga tjejers trygghet och därför har större förtroende i den gruppen?

– Det är den fråga som får flest tjejer att ta det aktiva steget att engagera sig hos oss. Lika viktigt är dock att få bort stämpeln i de frågor som skrämmer bort unga tjejer, som att vi vill försämra välfärden, inte vill satsa på klimatet eller skulle vara emot exempelvis abort. Vi måste både i val och mellan val jobba stenhårt för att få bort nidbilder av vårt parti.

Sakpolitiken är inte det enda Thor lyfter fram:

– Det vanligaste svaret bland unga tjejer på varför man inte röstar på oss är samarbetet med Sverigedemokraterna. Framåt måste nyansen i vår hållning lyftas fram tydligare, att vi samarbetar med Sverigedemokraterna för att vi måste, inte för att vi vill. Ska vi vinna fler unga tjejer måste det vara tydligt. Man kan vara moderat samtidigt som man inte gillar Sverigedemokraterna.

Facebook
Twitter
LinkedIn