Elsa Weiss

MUF – fler tjejer och en tryggare organisation

Moderata Ungdomsförbundet avslutade verksamhetsåret 2022 med att slå medlemsrekord och bli större än på 30 år. Fjolårets medlemsstatistik visar dock också att vår medlemsbas består av en större andel manliga medlemmar än någonsin – 73 procent.
2023-04-03

Konsekvenserna av könsglappet är lika många som skälen och de påverkar organisationen negativt, både faktiskt och i synen på MUF. När större delen av Moderaternas nedgång i väljarstöd beror på att kvinnor valt att lägga sin röst på något annat parti än Moderaterna, måste medvetenheten om könsglappet tas på allvar. MUF behöver bli bättre – vår generations unga förtjänar det.

Vi behöver ställa oss några viktiga frågor: hur påverkar könsglappet de aktiva? Är vi en trygg organisation för alla? Känner medlemmar några begränsningar i sitt engagemang, som kan kopplas till könsglappet?

MUF:s nyvalda förbundsstyrelse gör nu en särskild satsning på trygghetsskapande åtgärder inom organisationen. Ansvarig är Elsa Weiss, före detta distriktsordförande i MUF Västernorrland och i dag ledamot i förbundsstyrelsen.

Hur ska ni gå tillväga? 

För att implementera åtgärder behöver vi först undersöka om det finns problem och i så fall vilka det är. Vi ska arbeta utifrån verkligheten, inte en upplevd sanning. Vi ska också arbeta proaktivt och inte bara reaktivt i dessa frågor.

Hur tror du att detta arbete kommer att upplevas inom organisationen?

Blandat, men nödvändigt. Det är svåra saker att prata om, men det får inte betyda att vi struntar i dem. Jag tror även det är viktigt för hela den moderata organisationen att förbundet tar på sig ledartröjan och visar att man inte är rädd för att göra det. Om vi börjar, kommer förhoppningsvis fler att känna sig bekväma och ta efter.

Vad hoppas du blir utfallet av det trygghetsskapande arbetet?

Att vi blir en mer medveten och stabil organisation. Att minska könsglappet bland medlemmarna handlar om att utveckla hur vi kampanjar och värvar samt vilken politik vi driver, men det får inte sluta där. Medvetenheten måste genomsyra hela organisationen och alla dess delar.

Linda Obiedzinski
1:e vice ordförande för MUF och redaktör för MUF-sidan
Facebook
Twitter
LinkedIn