Fotograf: Axel Adolfsson

Möt Sveriges nya jämställdhetsminister

Hon är lundensaren som i domstol fört det allmännas talan mot bland annat kvinnoförtryck och organiserad brottslighet. Kommande fyra år spenderas på arbetsmarknadsdepartementet där hon ansvarar för svensk jämställdhetspolitik. Modig har träffat Sveriges nya jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L).
2022-12-11

 Det var erfarenheterna från åklagarämbetet som väckte det politiska intresset. Under nästan 12 års tid såg hon en sida av det svenska samhället som de flesta är förskonade från. Särskilt fallen med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck var drabbande.

– Jag är stolt över att den här regeringen prioriterar frågan om att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck. Av Tidöavtalet framgår att vi ska kriminalisera oskuldkontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg, men även förslag om kriminalisering av så kallad omvändelseterapi och stämpling och försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa samt förbud mot kusinäktenskap. Allt detta är viktiga åtgärder för att bekämpa hedersförtrycket.

I regeringens budget finns en kraftigt förstärkt och långsiktig satsning för att intensifiera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

– Det handlar om allt från kunskapssatsning inom skola, elevhälsa och socialtjänst till en stat och ett rättsväsende som är tydliga med våra grundläggande värderingar.

Brandberg anser att tilltron till rättsväsendet behöver återupprättas.

– Kvinnors vittnesmål måste tas på allvar och utredas noggrant, men processerna behöver också skyndas på. Inte sällan behöver kvinnor hjälp omgående när de väl vänder sig till polisen, konstaterar den tidigare åklagaren.

Ett visst mått av blygsamhet, men också allvar, vilar över ministern. Hon berättar att hon inte förväntat sig utnämningen. Brandberg har inga planer på att ligga på sofflocket utan är väl medveten om vikten av att påbörja reformarbetet.

– När mandatperioden är över vill jag se tillbaka på konkreta reformer och faktiska resultat som gjort skillnad för Sveriges kvinnor, säger hon bestämt.

Den ekonomiska egenmakten återkommer hon till vid flera tillfällen. För att kvinnor ska vara fria – på riktigt – måste de ha ekonomiska förutsättningar att forma sina egna liv och klara sig också utanför en parrelation.

– Jag har i min åklagarroll sett många exempel där kvinnor dels av ekonomiska skäl, dels av rädsla, inte kunnat lämna en destruktiv relation. Det finns stora problem med både fysiskt och ekonomiskt våld, som i många fall hindrar kvinnor från att ta steget att separera.

Pensionen brukar kallas ett kvitto på livsinkomsten. För åldersgruppen 65+ var inkomstgapet mellan könen i genomsnitt 28 procent år 2020. Gapets storlek har varit i stort sett konstant sedan mitten av 90-talet. Orsakerna är många, men den viktigaste åtgärden, menar Brandberg, är att återupprätta arbetslinjen. Alla som kan arbeta ska arbeta, detta gäller inte minst utrikes födda kvinnor.

– Att öka utrikes födda kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är ett viktigt steg mot minskad segregation och att ge alla, oavsett kön, lika möjligheter och villkor. Liberalerna har länge påtalat vikten av det svenska språket i sammanhanget, säger hon.

Utöver ovan nämnda frågor framhåller Brandberg kvinnohälsa och kvinnors och flickors organisering som särskilt viktiga under mandatperioden. För några veckor sedan presenterade hon tillsammans med arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) en satsning på stöd till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden. Syftet är att öka kvinnors engagemang i demokratiska processer.

– Civilsamhället spelar en viktig roll och förhoppningsvis är satsningen ett bidrag till ökad jämställdhet i utsatta områden.

 

Fakta Paulina Brandberg (L)
Utbildning: jur. kand., Lunds universitet.
Partitillhörighet: Liberalerna
Ansvarsområden i regeringen: jämställdhet, arbetsrätt och arbetsmiljö samt demokrati och mänskliga rättigheter
Tidigare: åklagare 2010-2022, senast vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, med undantag för 2018-2019 då hon var departementssekreterare vid Regeringskansliet och 2022 då hon var rättspolitisk expert på Liberalernas riksdagskansli
Facebook
Twitter
LinkedIn