Fotograf: Tom Samuelsson

Moderaterna måste växa både bland män och kvinnor

2023-04-01

Under hela valrörelsen visade preliminära opinionssiffror på ett minskat förtroende för Moderaterna från Sveriges kvinnor.

Styrelsen var snabbfotad, kort efter valet tillsattes en eftervalsanalysgrupp som fick i uppdrag att undersöka var vår utvecklingspotential finns, berättar Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna. Ska Moderaterna långsiktigt vara ett statsbärande parti måste vi växa bland både män och kvinnor.

Eftervalsanalysgruppen fick i uppdrag att studera såväl Moderatkvinnornas valrörelse som hur Moderaterna i valrörelsen riktat sig till kvinnor.

Ett minskat väljarstöd från kvinnor är en uppmaning från väljarna att bli bättre och vi kan konstatera att det finns tre huvudområden där Moderaterna behöver bli bättre för att återvinna kvinnors förtroende, säger Ida Eriksson, ordförande i Moderatkvinnornas eftervalsanalysgrupp.

1. Valet av sakfrågor
Moderaternas kommunikation i valrörelsen dominerades av ”hårda” frågor, som män i större utsträckning tycker är viktiga – gängkriminalitet, kärnkraft, elpriser och invandring. Kvinnor anger i signifikant högre grad än allmänheten att sjukvård, skola och utbildning, samt miljö- och klimatfrågor är viktiga sakpolitiska frågor, frågor där Moderaterna har lägre förtroende hos hela väljarkåren.

Vi måste säkerställa en relevant reformagenda som möter människors vardagliga problem och nu särskilt fokusera på kvinnors viktigaste frågor. Vi kan inte helt överge dessa frågor, konstaterar Eriksson.

2. Tonaliteten
I den Novusundersökning som Moderatkvinnorna beställt efter valet beskrev kvinnor partiets kommunikation och företrädare i valrörelsen som ”hårda” och ”aggressiva”, medan män beskrev dem som “sakliga” och “populistiska”. På frågan om det fanns något område där du i grunden håller med Moderaterna, men där retoriken eller förslagen är alltför långtgående, svarade både män och kvinnor kriminalitet/brottslighet och invandring/integration.

Vi moderater måste i större utsträckning fundera över hur vi kommunicerar och hur det uppfattas i breda väljargrupper, annars riskerar vi att skrämma bort väljare som i grunden håller med oss, säger Malmqvist.

3. Kompromisser med Sverigedemokraterna
Moderaterna behöver hitta ett hållbart förhållningssätt till Sverigedemokraterna. Vi måste synliggöra skillnaderna mellan våra partier och tydliggöra vilka grundläggande värderingar Moderaterna aldrig kommer kompromissa om, samtidigt som vi måste förklara varför vi behöver samarbeta med dem.

Moderaterna måste vara ett alternativ oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna. Det är en bräcklig strategi att låta vår framgång vara beroende av deras, säger Eriksson

Både Eriksson och Malmqvist anser att Moderaternas mål för valet 2026 borde vara att bli Sveriges största parti.

Med Ulf Kristersson som statsminister och Moderaterna i regeringen genomförs nu efterlängtade reformer för Sveriges kvinnor, säger Ida Eriksson. Det behöver vi bli bättre på att berätta om.

Nu står vi inför en intensiv mandatperiod där Moderaterna både ska leda landet och utveckla såväl partiets politik som kommunikation med sikte på valet 2026.

För att Moderaterna ska kunna fortsätta vara den samlande kraften inom svensk politik och Ulf Kristersson dess främsta företrädare, behöver vi arbeta för ett ökat förtroende från befolkningen i allmänhet – både bland män och kvinnor. Det kräver att vi gör vår hemläxa, avslutar Josefin Malmqvist.

Facebook
Twitter
LinkedIn