Moderaterna lägger skarpa förslag för att bekämpa skuggsamhället 

Många personer vistas illegalt i Sverige och antalet bedöms öka kraftigt de kommande åren. Moderaterna menar att regeringen har tappat kontrollen över situationen med det växande skuggsamhället. I januari presenterade Maria Malmer Stenergard och Niklas Wykman 10 skarpa förslag för att bekämpa skuggsamhället. 
2022-03-21

Skatteverket bedömer att 200 000 personer är skrivna på fel adresser i Sverige. Genom att skriva sig på fel adress kan kriminella dölja sin identitet eller få tillgång till bidrag och andra välfärdsförmåner som de annars inte hade haft rätt till. Moderaterna vill därför att en nationell folkräkning genomförs. 

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen helt avfärdar förslaget om en folkräkning. Möjligen är Socialdemokraterna rädda för att den situation – som deras utanförskapspolitik har lett till – ska blottas, säger Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson. 

Skatteverket har även larmat om ett omfattande fusk med samordningsnummer i Sverige. Fusket har banat väg för att kriminella kan ha flera olika identiteter samtidigt, och kan även vara ett första steg för kriminella att lättare tillskansa sig oberättigade offentliga förmåner. Moderaterna vill därför att en kontroll av biometriska uppgifter ska ske vid utfärdandet av samordningsnummer, liksom även vid folkbokföring när någon flyttar till Sverige. 

– Större kontroll vid utfärdandet av samordningsnumren skulle bidra till mer ordning och reda, samt motverka fusk, säger Wykman. 

Maria Malmer Stenergard stångas med socialdemokrater i socialförsäkringsutskottet, som behandlar frågor gällande asyl-, migrations- och integrationspolitik. Två av förslagen som behandlas där är dels att införa en ny informationsplikt i myndighetsarbetet, dels slopad sekretess mellan myndigheter. 

– Svenska myndigheter omgärdas av sekretessregler som omöjliggör för dem att göra sitt arbete. Ett talande exempel är att om det hade varit Skatteverket som påträffat den kvinna som vistades i Sverige illegalt i anslutning till Magdalena Anderssons bostad, så hade de inte fått informera polisen, säger Malmer Stenergard. 

Uppgifter pekar på att det kan vara upp till 50 000 personer som stannar kvar i Sverige utan tillstånd och de kommande åren bedöms antalet öka med över 40 000. En grundbult i att bekämpa skuggsamhället är att personer som fått av- eller utvisningsbeslut faktiskt lämnar landet, vilket ofta kräver att mottagarlandet är berett att ta emot sina medborgare. Moderaterna menar att Sverige därför behöver fler avtal med länder, där de förbinder sig till att ta emot sina medborgare. Moderaterna vill även att Sverige ska ställa krav på länder som får svenskt bistånd att samarbeta vid återtagande av dem. Biståndet ska dras in eller minskas för länder som inte tar emot sina medborgare. 

– Socialdemokraterna har tappat kontrollen över skuggsamhället, som bara växer. Jag är därför glad att en bred majoritet i socialförsäkringsutskottet har ställt sig bakom åtta moderata förslag för att bekämpa skuggsamhället, säger Malmer Stenergard. 

Kostnaderna för att inte agera mot skuggsamhället är svåra att uppskatta, men konsekvenserna är större än de rent monetära kostnaderna. Utbredd kriminalitet och bidragsfusk är grogrunder för sociala problem och bidrar till att skada samhällskontraktet.  Med dessa 10 reformer vill Moderaterna få ordning på svensk ekonomi och återupprätta tilltron till både samhället och de demokratiska institutionerna. 

 

10 förslag för att bekämpa skuggsamhället 

  1. En ny svensk folkräkning och bättre kontroll
  2. Slopad sekretess mellan myndigheterna
  3. En ny informationsplikt mellan myndigheterna
  4. DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring 
  5. Anmälningsplikt för asylsökande
  6. Nya verktyg för att övervaka personer med utvisningsbeslut
  7. Stopp för bidrag till personer som befinner sig illegalt i Sverige
  8. Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut
  9. Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer
  10. Villkorat bistånd

 

Foto: Tom Samuelsson

Hanna Dalhusen 
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn