Miljöpolitik för moderater

Den som på allvar behärskar kopplingen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer att forma framtidens miljöpolitik, och därigenom hela samhället. En sådan politik är möjlig och angelägen att formulera. Men är vi beredda att driva, genomföra och försvara den?
2021-06-29

Den som öppnar en genomsnittlig dagstidning och läser nyheter om miljö och klimat hittar snabbt stora ord som klimatnödläge, ekosystemkollaps och massutdöende. Sådana ord har letat sig in i debatten för att väcka oss ur en påstådd dvala och få oss att agera snabbt och rejält. Men i ett virrvarr av krigsrubriker riskerar Sverige förlora både riktning och mening. Det blir ofta både dyrt och dåligt när politiken är allt för opportunistisk och illa avvägd mot andra mål. 

 

Tävlingen om vem som vill begränsa ekonomin mest, göra livet svårast för vanliga familjer eller hitta på finurligast styrmedel kan aldrig vinnas av oss moderater. För oss behöver miljö- och klimatpolitiken behandlas som andra politikområden. Vår uppgift är att finna svar på väljarnas frågor och föreslå effektiva, konkreta och genomförbara reformer. Därför är vi emot plastpåseskatt, skatt på takeaway och hutlösa skattehöjningar på bilen. 

 

Sådana nej behöver kompletteras med en egen berättelse om hur en mer hållbar värld kan byggas i samexistens med fortsatt ekonomisk tillväxt. Det behöver i sin tur bäras av företrädare med ett visst självförtroende – det är inte lätt att rabbla ord om näringsfrihet, äganderätt och rättssäkerhet i debatter om miljö- och klimat där andra pratar om utrotning. Men det är vad som krävs av oss om miljö- och klimatpolitiken ska kunna vändas rätt. 

 

Inom ramen för en arbetsgrupp har Moderaterna tagit fram en sammanhållen och framtidsoptimistisk miljö- och klimatpolitik. Det följer ett tydligt mönster från dagen då Ulf Kristersson valdes till partiledare och pekade ut politikområdet som prioriterat. Som deltagare i den gruppen hoppas jag att arbetsstämman i höst tar sig tid att både konstruktivt debattera förslagen och ta till sig av den enorma kunskap kring frågorna som finns både i riksdagsgruppen och på lokal nivå. När vi alla arbetar tillsammans och drar åt samma håll finns stora vinster att göra – både i opinionen och för planeten. 

 

Vi moderater behöver vara beredda att ställa obekväma frågor, ta nya positioner och föreslå genomförbara reformer som säkrar framtiden för våra barn och barnbarn. Vi vill se ett starkt miljö- och klimatledarskap; inte nya pålagor och dålig symbolpolitik som syftar till att begränsa frihet, konkurrens och företagande. När vi möter väljarna i valet 2022 ska vi därför stå raka i ryggen och tillkännage att det finns ett nytt miljöparti – och vi heter Moderaterna.

Jesper Skalberg Karlsson
Regionråd på Gotland
Facebook
Twitter
LinkedIn