Lokal insändare: Moderatkvinnorna i Örebro uppmärksammar den internationella dagen mot våld mot kvinnor

Detta är en debattartikel som är skriven av Moderatkvinnorna i Örebro.
2020-11-25

Julen nalkas och för många väntas nu en tid av glädje, hoppfullhet och gemenskap, men inte för alla. Den helg som många associerar med kärlek är för andra förknippad med rädsla och förtvivlan. Våld i nära relationer ökar under julhelgen visar siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Längre ledighet där man lever tätt inpå varandra ökar risken för utsatthet. Detta är oerhört problematiskt då våldet i nära relationer dessutom eskalerat under coronakrisen.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men trots det så mördas en kvinna i sitt hem var tredje vecka. År 2019 lämnades 28 000 anmälningar om misshandel in och andelen kvinnor som har rapporterat att de blivit utsatta för misshandelsbrott uppgick till 25% i åldrarna 16–24. Mörkertalet är dock stort. Enligt BRÅ är det enbart fyra procent som anmäler till polisen att de blivit utsatta för våld i en nära relation. Anledningen till det kan vara att man känner stor skuld och skam eller att man själv inte uppfattar det som ett brott.

Det är dock inte bara vuxna som utsätts och påverkas av våld i hemmet utan även barn. Korrelationen mellan barns upplevelser och utanförskap i senare år är tydlig visar ett rikstäckande Finsam-projekt. Där ställdes frågor om upplevelser av våld i nära relation till respondenterna i 9 förbund. Resultatet är skrämmande. Ca 80% av respondenterna svarade ja på en eller flera frågor avseende traumaupplevelser.  Det ”normala” rikssnittet ligger runt 30%.

Vi behöver kraftfulla åtgärder för att minska våldet i nära relationer. För att lyckas med det behöver man:

  • Se över processen som möjliggör för den utsatta partnern att komma ur sin situation, vilket inte alltid är lätt.
  • Utvärdera hur många HBTQ- personer som drabbas i nära relationer, idag finns det ingen statistik på det.
  • Införa en ökad strafflängd för fridskränkning och nya, enklare kontaktvägar.
  • Öka stödet till kvinnojourer och andra stödorganisationer då de är centrala i arbetet mot relationsvåld, dock finns de inte i alla kommuner i dagsläget. Moderaterna satsar därför dubbelt mot regeringen i sin budget till kvinnojourer och andra stödorganisationer.

 

Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem eller utsättas för våld av sin partner eller familj och varje människa förtjänar ett liv fullt av hopp och kärlek, inte rädsla och förtvivlan. Den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. Under denna dag kommer Moderatkvinnorna i Örebro att höja sin röst för att vara med i kampen mot våld i nära relationer och genomföra en digital kampanj, med tända ljus i sociala medier och Örebro län lanserar en video som beaktar ämnet. Med syftet att göra världen fri från våld i relationer.

 

Vad kan du göra?

Om du hör ljud eller skrik som gör dig orolig -ring polisen ! Om du känner oro för barn, kontakta socialtjänsten. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt 020-505050 och på unizon.se och rocks.se hittar du den närmaste kvinnojouren.

Tillsammans kan vi göra skillnad om så bara för en individ. 

Anna Danielsson och Cecilia Albertsson
Länsordförande och vice ordförande
Facebook
Twitter
LinkedIn