Kvinnorna som leder MUF

Sju av MUFs 25 distrikt leds av framstående, kloka och kompetenta kvinnor. MUF-sidan tog tillfället i akt att lära känna dem lite bättre, ta reda på vilken frihetsfråga de tycker är viktigast och om de möter några speciella utmaningar som kvinna och distriktsordförande.
2021-01-14

Sarah Ullmark, 25 år

Distriktsordförande MUF Göteborg

Aktiv i MUF sedan 2011, har idag även flertalet uppdrag för och i Moderaterna i Göteborg och Västra Götaland.

Tycker du att du som DO möter specifika utmaningar just för att du är kvinna?

En skillnad som jag märker av i egenskap av kvinnlig distriktsordförande jämfört med mina manliga kollegor är ”toleransen” gentemot vissa beteenden. Om du som manlig distriktsordförande hamnar i konflikt upplever jag att det enklare accepteras och glöms. Kvinnliga företrädare döms hårdare och det hänger sedan med i många år framöver. Detta är inte bara i rollen som distriktsordförande utan även som ung kvinna i politiken generellt.

Vad är det roligaste med att vara aktiv i MUF och Moderaterna?

Det roligaste med mitt engagemang i MUF och Moderaterna är alla fina vänskaper jag fått, jag har hittat både pojkvän och bästa vänner genom politiken och det är såklart fantastiskt. Det är också givande att få känna att jag kan göra någon form av skillnad i kampen för ett friare och borgerligare samhälle.

 

Charlotte ”Lottis” Carlgren, 19 år

Distriktsordförande för MUF Kalmar

Aktiv i MUF sedan 2017.

Vilken är den viktigaste frihetsfrågan enligt dig?

De absolut viktigaste frihetsfrågorna för mig är jämställdhet och ekonomi. Den främsta anledningen till detta är att vi kvinnor faktiskt kan och vi kan själva. Sedan jag har kunnat prata har jag sagt ”kolla på mig” och ”kan bäst själv”, något som sammanfattar mina hjärtefrågor ganska bra. Vi kvinnor ska inte vara beroende av någon annan eller dennes ekonomi, utan kunna stå på våra egna ben. Vi ska kunna göra det vi kan bäst, utan att några grå gubbar ska klappa oss på huvudet och säga ”lilla gumman”.

 

Emma Glad, 18 år

Distriktsordförande MUF Södra Älvsborg

Aktiv i MUF sedan 2018 och sitter även bland annat i samhällsbyggnadsnämnden i Borås.

Vilket är ditt bästa ledarskapstips?

Mitt bästa ledarskapstips är att sätta upp mål så att medlemmarna/styrelsen har något att jobba mot. Det är väldigt viktigt att medlemmarna känner sig delaktiga och att alla verkligen arbetar mot samma mål. Det ökar inte bara motivationen utan också den slutliga produkten.

Vilken är den viktigaste frihetsfrågan enligt dig?

Den viktigaste frihetsfrågan enligt mig är definitivt det fria skolvalet men också jämställd blodgivning.

 

Julia Jäger, 25 år

Tillförordnad distriktsordförande MUF Västernorrland

Varit aktiv i MUF i tio år och har även uppdrag för partiet i Örnsköldsvik.

Vilket är ditt bästa ledarskapstips?

Lyssna på andra. Ta emot tips av andra. Ta hjälp av andra. Var ödmjuk. Annars kommer man ha det svårt tror jag, man klarar sig inte utan andras kunskap – och dom klarar sig inte utan min.

Vad är det roligaste med att vara aktiv i MUF och Moderaterna?

Helt klart alla människor man träffar. På varje stämma, valupptakt, utbildning tänker jag ”herregud, jag är omringad av människor med samma mål som jag”, vilken är en otrolig lättnad och ger mig hopp om en bättre framtid.

 

Joline Göttfert, 26 år

Distriktsordförande MUF Västerbotten

Aktiv i MUF sedan 2015 och även vice ordförande för Umeå centrala moderatförening.

Varför gick du med i MUF?

Jag gick med i MUF för att jag tyckte att det alltid ska löna sig att jobba och ansåg att Moderaterna hade den bästa ekonomiska politiken av alla partier.

Tycker du att du som DO möter specifika utmaningar just för att du är kvinna?

Nej, det tycker jag inte.

Vilken är den viktigaste frihetsfrågan enligt dig?

Jag anser att ökad trygghet utan tvekan är den viktigaste frihetsfrågan just nu.

 

Fanny Hammarberg, 18 år

Distriktsordförande MUF Gävleborg

Varit aktiv i MUF i snart fem år.

Varför gick du med i MUF?

Jag har alltid haft många åsikter, framförallt när det kommer till skolan. Jag gick med i elevrådet och blev elevrådsordförande i högstadiet och helt plötsligt kände jag mig inte alls lika maktlös. Därför sökte jag något där jag även kunde få vara med och påverka samhället och valde MUF, mycket för det fria skolvalet då det alltid har varit en viktig fråga för mig, vilket den även är idag.

Vilket är ditt bästa ledarskapstips?

Mitt bästa ledarskapstips är att aldrig vara rädd att fråga om hjälp. Att vara en ledare innebär inte att du ska behöva göra allt själv, glöm aldrig att vi är ett lag.

 

Linda Obiedzinski, 22 år

Distriktsordförande MUF Skåne

Aktiv i MUF sedan 2014, idag även kommunpolitiker i Malmö och har styrelseuppdrag i Malmömoderaterna.

Vad är det roligaste med att vara aktiv i MUF och Moderaterna?

Efter ganska många år som aktiv funderar jag ibland på hur mitt liv hade sett ut om jag inte tagit beslutet att gå med i MUF, och då är det svårt att inte reflektera över allt man hade missat. Vännerna, skratten, utbildningen, gemenskapen, men också vetskapen om att man faktiskt fått påverka samhället på riktigt. Många, inklusive jag, har MUF att tacka för mycket. Icke att förglömma – att jag får vara redaktör för denna MUF-sida och har därmed fått chansen att intervjua några fantastiska DO-kollegor.

Linda Obiedzinski
Redaktör för MUF-sidan
Facebook
Twitter
LinkedIn