Kameraövervakning ökar tryggheten

2021-03-23

Tryggheten är basen i vårt samhälle. Det handlar både om den upplevda och faktiska tryggheten. Brottsligheten brer ut sig i Sverige och den grova kriminella brottsligheten blir allt värre. Färre vågar vittna och de kriminella går alltför ofta fria. Det är helt oacceptabelt i Sverige 2021! Vi behöver använda oss av olika åtgärder för att skapa ett tryggare samhälle. Det krävs hårdare straff och fler poliser, men också åtgärder som att göra satsningar på trygga fysiska miljöer, fånga upp och hjälpa barn och unga i riskzonen och så vidare. Även övervakningskameror är en viktig pusselbit i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

 

Det finns flera bevis på att övervakningskameror är ett effektivt och kraftfullt verktyg för att förebygga, bekämpa och klara upp brott. Med hjälp av kameraövervakning får rättssamhället ett nödvändigt redskap för att kunna identifiera och lagföra kriminella. Förutom ökad chans att lagföra vid brottslighet ser man att övervakningskameror i sig också har en avskräckande effekt och minskar brott på de platser där de finns. Dessutom är 9 av 10 svenskar positiva till övervakningskameror på allmänna platser, enligt en statistiskt säkerställd undersökning från 2017 och 2018.

 

Givetvis måste man alltid se över nyttan av att använda kameraövervakning kontra den möjliga inskränkningen av personers integritet. Den personliga integriteten är något vi måste värna, men kameror borde vara överordnat en möjlig inskränkning. Den största integritetskränkningen är att bli utsatt för brott. Intresset av trygghet och att brott klaras upp måste väga tyngre än vad det gör idag. Undersökningar visar både att få invånare anser att övervakningskameror på allmänna platser skulle inskränka deras integritet och att en majoritet av svenskarna känner sig tryggare av övervakningskameror. Den upplevda och faktiska tryggheten måste vi ta på största allvar.

 

Åtgärder för att underlätta kameraövervakning har gjorts, men inte på långa vägar i tillräcklig utsträckning. Gör det enklare för polisen, kommunerna, regionerna, företagare och fastighetsägare använda sig av övervakningskameror för att öka tryggheten i samhället!

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun
Facebook
Twitter
LinkedIn