Integration stavas jobb

Han är kommunalrådet från Växjö som ständigt återkommer på den nationella arenan. Hon stångas dagligen med bakåtsträvande socialdemokrater i sin kamp för bättre integration och fler i jobb. Vi träffar Oliver Rosengren och Helena Nanne för ett samtal om integration och jobb.
2021-06-21

De är två lokalpatrioter som brinner för sina respektive städer, men deras kommuner lyfts fram väldigt olika. Under Olivers ledning har Växjö blivit ett Moderaternas skyltfönster för hur man lokalt kan få fler i arbete och arbeta med integration. Samtidigt i Malmö har man en av rikets högsta arbetslöshet och förekommer frekvent i nationell media angående motsättningar och kriminalitet. Helena suckar när hon berättar: 

 

– Malmö har fantastiska förutsättningar och borde ha lägst arbetslöshet i landet. Vi föreslår återkommande flera av de reformer som varit så framgångsrika i Växjö men Socialdemokraterna säger nej. För 2020 betalade vi ut otroliga 1,2 miljarder kronor i försörjningsstöd, men det värsta är alla de barn som varje dag ser sina föräldrar sitta hemma – utan förebilder så stannar utanförskapet kvar, går i arv och förvärras för varje generation.  

 

Oliver nickar instämmande i Helenas beskrivning. I Växjö har man styrt om insatserna till mer effektiva åtgärder för att komma i jobb. Man har gått ifrån stora satsningar på kommunala nystartsjobb, och styrt om till reguljär utbildning. En inriktning är användandet av yrkesvux. Genom rätt matchning har man sett att nästan 95% går vidare till jobb. All vuxenutbildning och SFI utförs av konkurrerande privata aktörer som ersätts för resultat. 

 

– Vi lämnar inte folk i utanförskap och därför ställer vi krav om man söker bidrag. I Växjö ska barnen se sina föräldrar gå till jobbet, även om man går på försörjningsstöd så deltar man aktivt i insatser på heltid. Är språket ett hinder för att få ett jobb så ställer vi krav på att delta i SFI, berättar Oliver. 

 

I Växjö har politiken fattat beslut om inrättandet av Sverigeintroduktionen, en kurs med tydliga kunskapskrav och examination i varje block. Exempel på kunskapskraven är att kunna redogöra för varför man betalar skatt, varför både kvinnor och män ska arbeta i Sverige och att kunna motivera viktiga delar i svensk äktenskapslagstiftning, som tex skilsmässa och samkönade äktenskap.  

 

– Det är viktigt att vi står upp för sådant som i Sverige ska var självklart, till exempel att kvinnor och män har samma rättigheter. Därför är det viktigt att socialtjänsten har lika höga förväntningar på kvinnor som män, säger Helena.  

 

Politik handlar om att prioritera och att vi har olika uppfattningar ligger i sakens natur. Både Oliver och Helena har fått motta en hel del kritik för sina förslag. Är det någon kritik de tar åt sig av? 

 

– Det är lite svårt att ta åt sig av S- och L-styrets kritik av våra förslag. Dels sitter andra delar av Liberalerna och genomför precis det vi föreslår, och varit överens om tidigare, i andra kommuner, så som till exempel Växjö. Sen är det även så att några av våra förslag införs av förvaltningen. Till exempel fick vi nej på införande av kontroller av bidragsfusk. Ett par månader senare hade förvaltningen anställt två personer för att kontrollera just fusk, berättar Helena. 

 

– Jag får ofta höra att vår politik mest handlar om tuffare krav. Och det stämmer väl i den bemärkelsen att det rapporteras mer om det. Men när vi förstärkte arbetet med nyblivna föräldrar i ett av våra utanförskapsområden med hembesök, tätare kontakter, mer information och större möjlighet till föräldrastödsprogram så fick vi knappt in en notis. Vi har många ”mjukare” insatser men de provocerar väl inte lika mycket och märks därför inte, konstaterar Oliver. 

 

På frågan om vad som är den viktigaste insatsen för integration svarar de båda samstämmigt: 

 

– Jobb, jobb och jobb.

Cecilia Löfgreen
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn