I spåren av Corona ökar skilsmässorna, men vilka har råd?

2020-11-27

I spåren av pandemin ser vi nu hur antalet skilsmässor ökar. I Sverige har ansökningarna under juni och juli ökat med 16 procent jämfört med snittet över de senaste fem åren. Under månaderna april-juli är ökningen 8 procent. Trenden känns igen från flera andra länder, där ansökningarna om skilsmässor ökat i spåren av Coronapandemin.

Gunnar Andersson är professor i demografi vid Stockholms universitet och berättar för SVT att antalet skilsmässor brukar öka i kristider. Skilsmässorna ökade även under 90-talskrisen, finanskrisen 2009, liksom under krigsåren på 40-talet.

Coronakrisen är trots det lite unik. Jämfört med tidigare finanskriser så innebär Coronapandemin också mer umgänge med familjen, och samtidigt färre andra kontakter, i spåren av isolering. Psykologen Björn Hedensjö tror enligt SVT att Coronapandemin bidrar till ökningen av antalet skilsmässor.

– I hushåll där man jobbar hemma får man mycket mer tid ihop. Har man något som skaver blir det mer av den varan.

Beslutet att separera är sällan enkelt och enligt en undersökning från Danske Bank så menar 1 av 5 kvinnor att de inte skulle ha råd att separera. Hela 2 av 5 anser att ekonomin är ett ganska stort hinder. Det kanske inte är så förvånande med tanke på att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män, beroende på hur man räknar så tjänar kvinnor omkring 88 procent av vad män tjänar. Samtidigt så äger också männen mer, enligt tankesmedjan Ownershift så äger kvinnor hälften av vad män äger i Sverige.

Starkare ekonomisk ställning för Sveriges kvinnor leder sannolikt till mer jämställda relationer, men förhoppningsvis också till att ingen kvinna avstår från att avsluta en relation därför att man inte anser sig ha råd.

Cecilia Löfgreen
Facebook
Twitter
LinkedIn