Hyllad succé när Moderatkvinnorna höjer nivån i jämställdhetsdebatten

2021-01-14

I en ny dokumentärfilmserie i fem delar tar Moderatkvinnorna tempen på jämställdheten i Sverige. Att med hjälp av forskare och andra experter dyka djupt ner i samhällsproblem får anses friskt vågat i dagens snabba debattklimat. Men törsten efter ett seriöst angreppssätt i jämställdhetsdebatten är uppenbart.

Filmsatsningen kan inte beskrivas som någonting annat än en succé. I skrivande stund har bara den första filmen fått nära 50 000 visningar på YouTube, och filmerna fortsätter väcka stort intresse. Ingenting Moderaterna producerat, undantaget valrörelsefilmer, har fått lika stor spridning.

Filmserien är en del i Moderatkvinnornas arbete för att göra Moderaterna till den starkaste rösten för ett jämställt Sverige. Just nu pågår ett reformarbete med fem arbetsgrupper som tar fram nya politiska lösningar på problemen som filmerna adresserar.

Har du ännu inte sett alla filmerna? Gör det redan idag! Eller för att citera Ulf Kristersson: ”Jämställdhet är i grunden en frihetsfråga. Tack Josefin Malmqvist och Moderatkvinnorna för det ni gör. Se hela filmen.”

#1 Varför äger kvinnor hälften av vad män äger i Sverige?

Kvinnor äger hälften av vad män äger, tjänar mindre och får i förlängningen lägre pension än män i Sverige år 2020. Varför är det fortfarande så och vad kan politiken göra åt det?

Deltar gör:

Linda Waxin, medgrundare, och Evelina Bonnier, forskare, vid den partipolitiskt obundna tankesmedjan Ownershift

Johanna Möllerström, professor i nationalekonomi vid George Mason University.

 

#2 Varför arbetar bara 1 av 3 utrikes födda kvinnor?

Utrikes födda kvinnor står längst ifrån arbetsmarknaden i Sverige. Det påverkar inte bara dessa kvinnors frihet och möjlighet att fatta beslut om sitt eget liv, utan riskerar också att gå i arv till deras barn och i förlängningen hota sammanhållningen i hela samhället.

Deltar gör:

Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi

Torkel Kristoffers, VD, Vardagsfrid

 

#3 Varför drivs bara 1 av 3 företag av kvinnor?

Sverige behöver fler entreprenörer i allmänhet, och fler kvinnor i synnerhet. På 40 år har kvinnors andel av företagande i Sverige bara ökat marginellt: från 25% till 33%.

Deltar gör:

Gunilla von Platen, entreprenör, investerare och filantrop.

Johan Eklund, professor i nationalekonomi och VD på Entreprenörskapsforum.

 

#4. Varför är det bara 5 av 100 våldtäkter som klaras upp?

Våldtäktsanmälningarna i Sverige ökar och våld i nära relationer med dödlig utgång ökar.

4 av 10 kvinnor uppger att de känner sig otrygga på kvällen i sitt eget bostadsområde.

I filmen deltar:  

Åsa Witkowski, verksamhetschef, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Stina Holmberg, forskare, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

 

#5 Är kvinnor sjukare än män?

Betydligt fler kvinnor än män uppger att de mår psykiskt dåligt. Trots att halva befolkningen är fertil under en stor del av sitt liv bedrivs väldigt lite forskning på kvinnosjukdomar i allmänhet och förlossningsskador i synnerhet.

I filmen deltar:

Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri, samordnare för psykisk hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Helena Kopp Kallner, överläkare och docent i gynekologi

Facebook
Twitter
LinkedIn