Hur mår kvinnors företagande?

2020-12-01

Kvinnor är sedan tidigare underrepresenterade bland företagare och endast en av tre företagare är kvinnor. Vad beror det på och hur kan det förändras? Pandemin har dessutom ställt till det rejält i vissa branscher samtidigt som det har skapat nya möjligheter för andra företagare och branscher. Hur ser nuläget ut och varför ser det ut så? Vilka insatser är viktigast för att få fler kvinnor att välja entreprenörslivet och därmed bana väg för fler företag som ägs och styrs av kvinnor?

Moderatkvinnornas reformgrupp för kvinnors företagande anordnade den 2 september ett seminarium, där båda panelerna hade flera bra förslag. Minskat regelkrångel, förbättra trygghetssystemen, långsiktig opinionsbildning för att fler ska våga ta steget till entreprenörskap, lyft fram fler kvinnor som driver företag som förebilder, gör det lättare att anställa och förändra LAS, var bara några av alla idéer som lyftes.

Har det kommit något positivt ur krisen då? Tja, en del företag har ju faktiskt blomstrat och hittat nya affärsområden, men framför allt är det kanske först nu som Sverige och svenskarna börjar förstå hur viktiga småföretagare är – liksom hur oerhört svårt och utsatt livet som företagare emellanåt kan vara.

Seminariet ”Hur mår kvinnors företagande” finns att se i efterhand på Moderatkvinnornas Facebooksida.

Susanne Ydstedt
Facebook
Twitter
LinkedIn