Förslaget att begränsa kvinnoförbundets inflytande i partiet väcker starka reaktioner

Ännu en gång är frågan om Moderatkvinnornas representation inom Moderaterna uppe på agendan. Denna gång föreslår en stadgekommitté att kvinnoförbundets inflytande kraftigt ska begränsas, vilket väckt känslor runt om i hela moderat-Sverige. Länsförbund så som Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Västmanland, Gotland och Västerbotten sluter upp till stöd för Moderatkvinnorna.
2023-05-30

– Generellt anser vi att man ska göra så få ändringar som möjligt i stadgar och regelverk. Det måste därför vara tungt vägande skäl, om man börjar ändra, stryka eller lägga till. Det är olyckligt att stadgekommittén föreslår ändringar i stadgan, som så uppenbart syftar till att försämra för Moderatkvinnorna. Vi har då lokalt och regionalt inte stött på några som upplevt att dessa förändringar är viktiga eller efterfrågade. Moderaterna har delvis problem med att locka väljare som är kvinnor, men lösningen är inte att kasta ut kvinnoförbundet från deras inflytande i partiet på olika nivåer, säger Anders Ågren, förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten.

Stadgekommittén tillsattes 2020 med syfte att förutsättningslöst göra en översyn av partiet stadga samt föreslå förändringar de anser vara befogade. I det förslag som gick ut till förbund och sidoorganisationer på remiss föreslås att kvinnoförbundet ensidigt ska tappa sin representation i valberedningar, som ombud till stämmor och från arbetsutskott på alla nivåer inom partiet.

Frågan om Moderatkvinnornas representation har varit uppe för behandling vid ett flertal tillfällen under vår 100-åriga historia. Senast vid partistämman 2007 beslutade stämman, efter debatt, att Moderatkvinnornas representation och inflytande skulle kvarstå. Även under remissrundan 2023 har  moderatförbund i hela landet reagerat på de långtgående förändringarna.

– Detta är inte rätt väg att gå. Huvudtesen bör vara att hitta en lösning som fungerar i hela landet, men där stadgan också tar hänsyn till områden där samverkan mellan länsförbund och moderatkvinnorna lokalt fungerar väl. Det kan behövas ett omtag kopplat till sidoorganisationernas roll, så även Moderatkvinnornas, men det kräver en bredare överenskommelse och kloka avvägningar som har bred förankring, säger Caroline Högström, förbundsordförande för Moderaterna i Västmanland.

Moderatkvinnornas uppdrag att vinna kvinnor som medlemmar och väljare åt Moderaterna och att utbilda kvinnor att kunna ta ledande uppdrag. Det görs bland annat genom ledarskapsutbildningar, mentorskapsprogram, att komplettera partiets politik med politikutveckling och vara en blåslampa i partiets jämställdhetsarbete.

– När Moderaterna borde vara på väg att bli Sveriges största parti tappade vi i valet 2022 och blev i stället tredje största. Det minskade väljarstödet bland kvinnor och sjunkande andel kvinnor i medlemskåren manar till eftertanke och strategibyte – inte att minska inflytandet för kvinnoförbundet och kvinnor runt om i Sverige, säger Annsofie Thuresson, som företrätt Moderatkvinnorna i stadgegruppen.

Remissvaren som kommit in  ska nu behandlas av partistyrelsen. Det slutliga förslaget på ny stadga väntas behandlas på partistämman i oktober.

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn