Ebba Busch, Ulf Kristersson, Johan Pehrson. Foto: Axel Adolfsson

Ett år sedan maktskiftet – vad har hänt?

Vad får jag för min röst? Här följer ett axplock ur regeringens arbete det senaste året. Framöver kommer du att kunna läsa om senaste nytt från regeringen i varje nummer.
2023-10-19

Större frihet för hushållen

 • Arbetslinjen stärks genom införande av ett åttonde jobbskatteavdrag och utredningar om bidragstak.
 • Reduktionsplikten för bensin och diesel sänks ytterligare.
 • Utökade möjligheter att överföra dagar med föräldrapenning och dubbelt så många dubbeldagar.

 

43 års velande om svensk kärnkraft är över

 • Regeringen har ändrat det energipolitiska målet från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt år 2040.
 • Möjliggjort för nybygge av reaktorer på fler platser än i dag, pausat omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd och godkänt dubbelt så mycket havsbaserad vindkraft som den förra regeringen.
 • Förbättrat villkoren för kraftvärmen och stöttat energieffektivisering i småhus.

 

Kunskapsskolan återupprättas

 • Budgetsatsning på fler speciallärare, läroböcker och inrättande av akutskolor.
 • Avskaffande av ”elevens val” för att ge mer tid till skolans kärnämnen.
 • Dessutom pågår utredningar om att stoppa betygsinflation och glädjebetyg, en ny lärarutbildning, nya regler för friskolor samt att minska lärares administrativa börda.

 

Migration på väg mot EU:s miniminivå

 • 6000 uppehållstillstånd har återkallats under januari–juli 2023, tre gånger fler än under samma period 2022.
 • Antalet kvotflyktingar sänkts.

 

Stärkt hälso- och sjukvård

 • En uppdatering av den 14 år gamla cancerstrategin har påbörjats.
 • Gett uppdrag att möjliggöra individbaserad riskbedömning av blodgivare, ta fram nationella planer för vårdens kompetensförsörjning och förlossningsvård.
 • Utredningar om språkkrav i äldreomsorgen och haverikommission för suicid.

 

Kriminella låses in och gängens intäktsflöden stryps

 • Straffen för olaga tvång, olaga hot, rån och utpressning har höjts. Det är nu olagligt att involvera minderåriga i kriminalitet, och rätten att använda hemliga tvångsmedel har utökats.
 • Utredningar om anonyma vittnen, visitationszoner, skärpta regler för unga lagöverträdare och avskaffande av ungdomsrabatten pågår.
 • lera åtgärder för att motverka att kriminella utnyttjar de finansiella systemen.

 

Regeringen har också beslutat om avskaffande av danstillståndet, skickat 13 stödpaket till Ukraina, nått en uppgörelse om migrationspakten efter flera års förhandlingar, samlat EU:s 27 länder bakom 11 sanktionspaket mot Ryssland och rott ett av världens mest ambitiösa klimatpaket, Fit for 55, i hamn.

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn