Fotograf: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

En ukrainsk seger är existentiell för Europa, och för hela världen

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. En rejäl utmaning för en alldeles ny regering, som dessutom får detta ansvar i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan andra världskriget. ”De utmaningar som EU står inför kan vara större än någonsin tidigare. Det förpliktigar”, säger statsminister Ulf Kristersson.
2023-04-02

EU-diskussionen i Sverige är styvmoderligt behandlad och kommer kanske mest upp till ytan när det är dags för val till EU-parlamentet. Detta trots att den inre marknaden är av oerhört stor vikt för det svenska näringslivet och därmed hela vårt välstånd. Inte heller kan vi i dag tänka oss en tillvaro utan de fyra friheterna EU-medlemskapet bidrar med – fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer. Tar vi EU för givet och missar därmed också chansen att påverka dess utveckling? Oavsett vilket så kommer den här regeringen att prioritera EU-arbetet högt, menar EU-minister Jessika Roswall.

– Det ligger i Sveriges intresse att hålla ihop EU och driva på i frågor där det krävs gemensamma lösningar. Kriget och dess energipolitiska och ekonomiska konsekvenser för hela Europa dominerar den europeiska agendan och detta kommer förstås att prägla vårt ordförandeskap. Tyvärr kommer situationen troligen inte att förbättras i närtid, så vi har en stor och viktig uppgift detta halvår.

Det svenska ordförandeskapets prioriteringar och arbetsprogram fokuserar därmed förstås på ökat ekonomiskt, militärt, humanitärt och politiskt stöd till Ukraina, vilket är en linje som finner stort stöd hos de flesta av EU:s medlemsländer.

–  Rysslands invasion av Ukraina har brutit freden i Europa, tvingat miljontals människor på flykt samt bidragit till skenande energipriser och en inflation, som drabbar familjer och företag runt om på vår kontinent. Ett starkt politiskt, militärt, humanitärt och ekonomiskt stöd till Ukraina är därför en överordnad uppgift. Likaså att fortsätta främja Ukrainas EU-närmande, säger Ulf Kristersson och tillägger:

– En ukrainsk seger är existentiell för hela Europa, och hela världen.

Som väl är handlar inte agendan bara om krig och misär, utan även ämnen som ökad konkurrenskraft kommer att prioriteras. Ulf Kristersson vill under ordförandehalvåret förbättra EU:s haltande konkurrenskraft och förutsättningarna för europeiska företag att växa i Europa.

– Att framgångsrikt konkurrera globalt är en viktig uppgift under åren som ligger framför oss. Styrkan i den inre marknaden och vår öppenhet mot omvärlden är en viktig grund för EU:s konkurrenskraft. Den digitala inre marknaden ska förverkligas och nya frihandelsavtal slutas. Öppenheten gynnar Europa. Men öppenhet får inte innebära skadliga beroenden. Därför måste vi diversifiera våra värdekedjor och göra våra ekonomier mer motståndskraftiga. För att hävda sig i den globala konkurrensen är också mer europeisk forskning och innovation avgörande.

Klimatet är en annan högt prioriterad fråga, och regeringen kommer att arbeta hårt för att driva en effektiv och resultatorienterad politik på detta område. EU är en av världens viktigaste klimataktörer. Regeringen vill att vi ska fortsätta visa ledarskap i den gröna omställningen och under ordförandeskapet ta förhandlingarna om EU:s klimatpaket Fitfor55 i hamn med målet om att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 55 procent till år 2030 och vara en helt koldioxidneutral kontinent 2050.

– Jag vill se ett Europa i framkant i utvecklingen av nya klimatsmarta lösningar och grön teknik. Som förmår inspirera andra länder i omställningen mot en fossilfri ekonomi och som stärker vår egen tillväxt och långsiktiga konkurrenskraft. Ett fossilfritt energisystem är också avgörande för vår säkerhet och motståndskraft. Ett grönare, säkrare och friare Europa utgör grundstommen i våra prioriteringar, menar Ulf Kristersson.

Susanne Ydstedt
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn