Josefin Malmqvist. Foto: Gustav Adolfsson

En skola som möjliggör klassresor

2023-10-09

Skolan ska möjliggöra för varje elev att förverkliga sina drömmar, men idag gör skolan på många håll tyvärr långt från det. Istället för att vara en väg ur fattigdom bidrar skolan på vissa håll snarast till att förstärka utanförskapet. Otydliga kunskapskrav leder bland annat till psykisk ohälsa och stök. Var femte elev i årskurs 5 uppger att det sällan eller aldrig är arbetsro på lektionerna. Inte konstigt att en av fem 10-åringar inte kan läsa. 15 procent av eleverna i grundskolan har underkänt i minst ett kärnämne.

Närmare 40000 utbildade lärare, eller 15 procent av lärarkåren, väljer att inte arbeta som lärare. Arbetsbelastning och arbetsmiljö är de vanligaste orsakerna till att lärare lämnar yrket.

Ibland hör jag i debatten att vi svartmålar svensk skola. Att om vi bara undantar alla elever med utrikesfödda föräldrar, så ser det inte så mörkt ut. Eller om vi tittar på genomsnittet så har det inte blivit så mycket sämre. Men att blunda för problemen är aldrig en lösning.

Sveriges tapp när det exempelvis gäller avancerade kunskaper i matematik de senaste tjugo åren är slående. Den skola som en gång bidrog till att bygga Sverige starkt och internationellt konkurrenskraftigt är i ett stort behov avförändring. Socialdemokraterna lät ideologiska experiment tränga ut ämneskunskaperna i svensk skola. Nu gör vi upp med flumskolan.

Vi lanserar nu reformer som återupprättar kunskapsuppdraget, med mer undervisningstid, ett betygssystem som mäter kunskap, stärkta befogenheter till rektorer och lärare, och en ny lärarutbildning. Det är bara början. Medan regeringen styr landet, behöver partiet Moderaterna fortsätta utveckla vår politik. Reformviljan får aldrig stanna.

Nu vankas det partistämma, där vi bland annat ska ta ställning till en vässad skolpolitik, en ny miljöpolitik och en politik för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. På nästföljande sidor kan du läsa mer om några av de stora debattfrågorna inför stämman. Dessutom får du träffa Moderaternas partisekreterare Karin Enström i ett öppenhjärtligt samtal om att leda partiet i regeringsställning, jämställdhetsarbetet och om kommande partistämma.

Med hopp om givande läsning!

Josefin Malmqvist
Chefsredaktör
Facebook
Twitter
LinkedIn