Fotograf: Fredrik Wennerlund

En reformagenda för 2030-talet

2023-05-27

Äntligen har vi en moderatledd regering som kan genomföra en frihetlig jämställdhetspolitik. Moderatkvinnornas reformarbete under 2020-2021 börjar nu bli verklighet. Regeringen verkställer nu reformer på löpande band: fler dubbeldagar i föräldraförsäkringen, aborträtten ska grundlagsskyddas, reformerat kontaktförbud, nationell förlossningsplan, satsningar på forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa, för att bara nämna några exempel.

För att förstå hur policy förvandlas till jämställdhet i praktiken träffar nu Modig ansvariga statsråd. Först ut var jämställdhetsminister Paulina Brandberg, som pekade ut riktningen för regeringens jämställdhetsarbete. Missade du intervjun med henne går den att läsa här.

I detta nummer får ni träffa justitieminister Gunnar Strömmer, som har en av de tyngsta portföljerna i regeringen, men också tyngst portfölj för jämställdheten. För att komma tillrätta med kvinnors otrygghet måste straffen skärpas och fokus skiftas från gärningsman till brottsoffer. Hör Gunnar resonera om rättspolitikens betydelse för individens frihet på sidan 12.

Viljan att förändra får aldrig avta, och Moderatkvinnorna tar nu nästa steg i vårt policyarbete. Inför Moderatkvinnornas stämma i juni och Moderaternas partistämma i höst har vi tillsatt sex arbetsgrupper som arbetat fram nya reformer på dagens samhällsproblem. På nästföljande sidor får ni träffa gruppernas sex ordföranden, som får lyfta fram sina främsta förslag till morgondagens politik.

För att veta vart vi är på väg behöver vi också veta vart vi kommer ifrån. Jag är glad att meddela att vi tillsammans med Sällskapet Moderata Kvinnors Historia startar en ny serie där ni i kommande nummer av tidningen får möta en historisk kvinna som banat väg för oss idag. Läs gärna Magdalena Andersson på sidan 19, där hon berättar varför vi bör lära av historien.

Med hopp om givande läsning!

Josefin Malmqvist 
Chefredaktör  
Facebook
Twitter
LinkedIn