Fotograf: Tom Samuelsson och Axel Adolfsson

Eftervalsanalys med sikte på nästa val

Efter åtta år av socialdemokratiskt S-styre fick Sverige äntligen ett maktskifte och Moderaterna bildade regering tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna, med stöd av Sverigedemokraterna. Trots framgången förlorade vi två mandat i riksdagens kammare och därmed platsen som näst största parti. Modigs redaktion stämde träff med Camilla Waltersson Grönvall, ordförande i Moderaternas eftervalsanalysgrupp, och Karin Enström, partisekreterare, för att blicka bakåt – och framåt.
2023-03-31

Det fanns ett mål – som partistyrelsen fastställt och valledningen arbetade efter – att vinna stöd för maktskifte och bilda en regering ledd av Moderaterna, inte att maximera partiets väljarstöd, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Detta mål ledde till att valkampanjen fokuserade på regeringsfrågan och de frågor som M, KD, L och SD var överens om. När det kom till kritan var valrörelsen ett löfte om en förändring, vilket nu åstadkommits.

Flera statsvetare menar att skillnaden mellan hur kvinnor och män röstat i ett riksdagsval aldrig varit större. Moderaternas förtroende bland män var oförändrat i valet, samtidigt som förtroendet bland kvinnor minskade. Det går således att dra slutsatsen att hela Moderaternas väljartapp är kvinnor, vilket föranleder frågan: varför förlorade vi kvinnorna?

Waltersson Grönvalls korta svar är att kvinnor – generellt sett – prioriterar sakfrågor som rör skola samt hälso- och sjukvård men uppfattar att Moderaterna inte prioriterar dessa ”mjuka” frågor.

Moderaterna har en mängd utvecklade policyförslag inom skola samt hälso- och sjukvård, men partiet valde att inte kommunicera dessa uthålligt och brett under valrörelsen, konstaterar Camilla Waltersson Grönvall.

Hon tror att många väljare – inte minst kvinnor – uppfattar att Moderaterna enbart driver frågor som handlar om kriminalitet, invandring, energi och ekonomi och fortsätter:

Vår slutsats är dock att om Moderaterna inte drivit dessa frågor konsekvent och sett till att de hamnade högst på agendan, hade maktskiftet antagligen inte varit möjligt.

Nu är också en tid att spana mot horisonten. Karin Enström är fortfarande relativt ny på jobbet som partisekreterare men har tagit sig an uppdraget med stor entusiasm. En viktig del i hennes uppdrag är att rusta den moderata partiorganisationen och utveckla politiken för framtiden. Hur vinner vi då kvinnorna i nästa val?

Ska vi växa som parti behöver vi vinna fler väljare som är kvinnor, det är lätt att konstatera. Det är inte lika lätt att svara på hur det ska gå till, här behöver vi hjälpas åt för att lyckas. Eftervalsanalysen är en bra början på det viktiga arbetet.

Partistyrelsen har – under ledning av Enström – nyligen tillsatt fem arbetsgrupper som ska djupdyka i utrikes-, skol-, miljö- och klimat- samt brottsförebyggande politik. Utöver detta ska ett större projekt för att ta fram ett nytt handlingsprogram för 2030-talet sättas i gång.

Jag tycker det är viktigt att fortsätta utveckla partiets politik, särskilt på områden där vi inte haft partistämmopropositioner på några år. När det gäller utrikes- och säkerhetspolitik har läget förändrats dramatiskt på kort tid, så det kändes angeläget, säger Enström.

Är välfärden – kvinnornas prioriterade frågor – ett område som du ser att vi som parti borde lägga större vikt vid i framtiden?

Vi vet att välfärdsfrågorna ligger medborgarnas hjärta nära. Därför är det bra att vi har många engagerade och duktiga förtroendevalda inom regioner och kommuner. Deras roll kommer vara viktig framöver. Vi ska tydliggöra skillnaden mellan oss och vänstern, visa vilken skillnad det blir om en moderat ansvarar för välfärdsfrågor.

 

Moderaternas eftervalsanalys 2022 har landat i fyra övergripande slutsatser:

  1. Maktskiftet möjliggjordes av plånboksfrågorna och att högeroppositionens sakfrågeagenda dominerade mediernas bevakning i valrörelsen.
  2. Moderaterna måste bryta nedgången i storstäderna, som pågått under lång tid.
  3. Moderaterna måste våga bredda sin sakfrågeprofil i kommunikationen gentemot väljarna, framför allt flytta fram sina positioner vad gäller skola, hälso- och sjukvård och frågor som rör barns och ungas trygghet.
  4. Moderaterna måste fortsätta att stärka hela partiorganisationen.
Facebook
Twitter
LinkedIn