Foto: Axel Adolfsson, Christine Ohlsson, Emilia Öije Bergqvist, Fredrik Wennerlund

De stora stridsfrågorna på partistämman

Den 19-22 oktober samlas ett hundratal moderater på Folkets Hus i Umeå för att debattera Moderaternas politik de kommande två åren. Partistyrelsens åtta propositioner och medlemmarnas 273 motioner kommer att debatteras, men vilka frågor väntas nå igenom bruset? Modig har tagit tempen på fyra ombud inför stämman.
2023-10-10

Moderata Ungdomsförbundet utgör som regel en stor andel av förbundens ombud och brukar skapa rubriker i samband med partiets stämmor. Vid arbetsstämman år 2021 var de bland annat drivande i frågan om att avskaffa länsstyrelserna, något som resulterade i bifall från stämman mot partistyrelsens tyckande.

I år är prioriteringarna annorlunda, meddelar förbundsordförande Douglas Thor. Ungdomsförbundet har skrivit en motion om ungas psykiska hälsa, något Thor anser vara en av de viktigaste frågorna för ungdomsförbundet att driva.

– Under Socialdemokraternas tid vid regeringsmakten 2014–2022 ökade antalet som stod olagligt länge i kö till BUP med över 600 procent, det måste vi åtgärda nu. Regioner som inte lever upp till vårdgarantin till BUP ska få dagliga viten och köerna ska bort.

I den oroliga tid vi befinner oss växer försvaret för varje år, anslagen ökar och antalet värnpliktiga blir fler. Under 2023 är det cirka 6000 personer som genomför sin värnplikt. För att Sverige ska kunna utveckla och upprätthålla den militära förmågan måste villkoren för särskilt de unga värnpliktiga förbättras menar Thor.

– Om vi ska ha ett försvar värt namnet måste fler vilja verka i försvaret, därför vill MUF samla en majoritet på stämman för bättre villkor för värnpliktiga. Nuvarande ersättningsnivå beslutades 2017 och har ingen automatisk uppräkning. Vi vill att dagersättningen för värnpliktiga höjs årligen med inflationen.

Moderaterna i Stockholms län är det förbund som har flest medlemmar, vilket renderar flest ombud och störst inflytande. Michaela Fletcher är förbundsordförande sedan maj och har siktet inställt på en klassisk moderat fråga: skatten. Hon menar att i det besvärliga ekonomiska läge vi befinner oss är det extra viktigt att Moderaterna driver regeringen framför sig.

– Vi behöver se en återupprättad arbetslinje. Det är extra viktigt i tider av hög inflation och höga priser. Barnfamiljer, pensionärer och låg- och medelinkomsttagare måste få behålla mer av sina egna pengar. Därför behöver vi se till att sänka skatten så mycket som möjligt kommande år.

Finansminister Elisabeth Svantesson har kallat inflationen för ”löntagarens värsta fiende”, men de höjda räntorna har skapat problem både i hushållens plånböcker och för byggbolagen. En osäker bostadsmarknad riskerar att skapa ännu större inlåsningseffekter än de som den svenska bostadsmarknaden redan brottas med. Nu behövs morötter.

– Det måste bli lättare att hitta en bostad, inte minst i storstadsregionerna! Därför tar jag och Moderaterna i Stockholms län med oss motionen om sänkt reavinstskatt. Vi vill helt enkelt se en ökad rörlighet för att göra det lättare för äldre att flytta till ett mindre boende och unga att komma in på bostadsmarknaden, säger Fletcher.

Amanda Thonander, arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande i Lund samt ordförande för Lunds trygghetsberedning, har inte själv skrivit någon motion inför partistämman men framhåller Moderatkvinnornas motion om trygghet som särskilt viktig. I våras var hon en del av den arbetsgrupp som skrev rapporten som mynnade ut i motionen.

– Vi hade många och långa samtal om hur vi bör förnya partiets trygghetspolitik, särskilt för kvinnor. I gruppen fanns bland annat jurister och kriminologer och vi tog stor hänsyn till forskningen under framtagandet av vår rapport.

I Brå-rapporten Våldtäkt från anmälan till dom konstateras att enbart fem av hundra våldtäktsanmälningar leder till fällande dom. I praktiken innebär det att tusentals förövare årligen begår brott som de aldrig behöver stå till svars för samtidigt som offren aldrig får någon upprättelse. Ofta läggs utredningar ned i ett tidigt skede med hänvisning till brist på bevis eller att det inte finns något spår att utreda, trots att det inte alltid är så. Uppklarningsprocenten måste helt enkelt öka.

– Enligt Brå hålls i dag förhör med misstänkt gärningsperson i cirka 50-60 procent av fallen, samtidigt som brottsoffret förhörs i cirka 90 procent av fallen. Utredningar om sexualbrott bör som huvudregel inte läggas ned innan både målsägande och misstänkt gärningsperson har förhörts. Dessutom bör praxis vara att målsägandeförhör spelas in vid kvinnofridsbrott, för att kunna användas som bevisning längre fram i utredningen. I sammanhanget är kostnaden för det extra arbetet är väldigt liten i förhållande till vinsten.

Moderatkvinnorna har inför partistämman tillsatt sex arbetsgrupper, vars rapporter nu mynnat ut i motioner till stämman. Kvinnosjukvård, utrikespolitik och miljö och klimat, är några av områdena, men även en helt ny politik för att bekämpa ekonomiskt våld, som i dag i formell mening inte ens är ett brott. Det gör att våldsutsatta kvinnor och barn drabbas hårt.

– I dag saknas verktyg för att bekämpa det ekonomiska våldet. Vi vill se en begränsning för hur lång tid en bodelning får ta, hur betänketiden vid skilsmässa kan kortas vid våld i nära relationer och en utredning för att hantera kvinnor som blir satta i skuld av sin förövare, säger Josefin Malmqvist.

En majoritet av Sveriges unga kvinnor är oroliga över sin privatekonomi. Samtidigt uppger fler och fler kvinnor att de inte skulle ha råd att skilja sig.

– När konjunkturen viker riskerar kvinnor med låga inkomster att drabbas hårdast. Därför behöver regeringen fortsätta sänka skatterna för vårdbiträden, lärare, och barnmorskor. Men vi behöver även avskaffa flerbarnstillägget och ersätta bostadsbidraget med ett ensamförälderstöd, så att arbete alltid lönar sig.

 

Vad är en partistämma?

· Partistämman är Moderaternas högsta beslutande organ och består av 200 av förbundsstämmorna valda ombud samt partistyrelsens ledamöter.

· Medlemmar i Moderaterna, föreningar och förbund har rätt att väcka förslag till partistämman. Till årets stämma har 273 motioner skickats in.

· Vid partistämmor väljs partistyrelse.

· Vid partistämmor bereds beslut i utskott som förhandlar fram ett yrkande. Därefter debatteras frågor i plenum.

· Vid partistämmor delas även stipendier och hedersbetygelser ut, bland annat Moderatkvinnornas Jämställdhetspris och Arvid Lindman-medaljen

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn