Corona slår hårt mot kvinnors företagande

Frisörer ingår i den bransch, hår- och skönhetsvård, där flest kvinnor är företagsledare
2020-06-20

Det tog en vecka. Sedan såg vardagen helt annorlunda ut för oss företagare. Uppdrag och kunder slets bort i hög takt och så stod vi där, lätt panikslagna, i taffliga försök att greppa den nya situationen. En pandemi finns inte med i en företagares planering. Inte i någons planering.

Frisörer ingår i den bransch, hår- och skönhetsvård, där flest kvinnor är företagsledare (75%). Plötsligt står man utan kunder men med personal och fasta kostnader. Andra branscher där kvinnor är starkt representerade är övriga konsumenttjänster (45%), hälsa och sjukvård (42%), utbildning, forskning och utveckling (37%), resebyrå och turism (31%). Kvinnors företagande drabbas med andra ord extra hårt av coronakrisen. Flera av de branscher vi främst verkar i är personalintensiva alternativt beroende av kundkontakt.

Detta i ett Sverige där bara 18 procent av alla med en årsomsättning på över 500 000 kronor har kvinnliga företagsledare. Det betyder att det finns en oerhört stor potential hos just kvinnor. Det handlar om att frigöra innovation och att bidra till ett dynamiskt företagsklimat, men framför allt om ökad tillväxt, fler jobb och en garant för den välfärd som landets företagare bidrar till varje dag.

Att kvinnor bedriver företag inom vissa branscher i högre grad än män påverkar möjligheten att både starta och driva företag. Arbetsgivaravgiften ses som ett större hinder för kvinnor och förklaringen är att många kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag där personalkostnader är den största utgiftsposten. Studier visar också att kvinnor är mer tveksamma till att anställa. Det handlar inte om riskbenägenhet, det handlar fortfarande om de personalintensiva företagen där en utökad verksamhet inte blir lönsam. Anställnings- och sjuklöneansvar, stelbenta arbetsmarknadsregler, höga skatter och avgifter på arbete påverkar alla företagare i Sverige negativt – men särskilt negativt för kvinnor.
Företagarna vill därför:

Förlänga den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivar- och egenavgifter till september eller året ut för att stärka likviditeten i företagen.

Stärka företagens likviditet med enklare anstånd för skatteinbetalningar och möjliggör kvartalsbetalning av moms.

Utvidga omställningsstödet. Det kommer att behövas för en betydligt längre period.

Öka tryggheten genom att skydda allas SGI från 1 januari 2020. Att gå ner i lön och försöka rädda sitt företag försämrar i så fall inte företagares socialförsäkringsskydd.

De åtgärder som görs idag behövs inte bara för att de svenska småföretagen ska klara krisen.  De utgör även en viktig signal till alla kvinnor som vill vara företagare imorgon.

Lina Skandevall
Företagare samt expert på kvinnors företagande, Företagarna
Facebook
Twitter
LinkedIn