”Byråkrati ska aldrig vara ett hinder för att rädda liv”

Det politiska intresset började när han inte fick gifta sig i Sverige. Ibland tänker han tillbaka på de rättigheter som vunnits, men de kan förloras och det finns rättigheter kvar att vinna. Modig har träffat Öppna Moderaters nyvalda ordförande Tobias Björk.
2023-06-14

Hbtq-personers rättigheter ifrågasätts alltmer runt om i världen, och hemma i Sverige. I arbetet för utökade rättigheter är Öppna Moderater en central kraft, såväl inom borgerligheten som svensk och internationell politik, menar Björk.

— Det finns en idé om att hbtq är en vänsterfråga, det stämmer inte. Borgerligheten har en skyldighet att ta tillbaka frågan. Hbtq är inte en ideologiskt vänster- eller högerfråga, det handlar uteslutande om individens frihet att få vara den man är.

Han lyfter särskilt att moderater inte ska ha dåligt självförtroende i Hbtq-frågor eftersom  den främsta framgången har skett under moderat regeringschef, 2009 tilläts samkönade äktenskap och Fredrik Reinfeldt var den första statsminister som deltog i Stockholm Prides parad.

Björk anser att Öppna Moderater ska vara opinionsbildande i den politiska debatten och samlande inom borgerligheten. Samtidigt ska de ha en roll som kunskapsorganisation inom partiet, dit kommunala, regionala och nationella företrädare kan vända sig med sina frågor.

– Hbtq-politiken är i första hand en kommunal och regional fråga, framför allt gäller det skolan, vården och äldreomsorgen.

Även om de flesta politiska beslut fattas nära medborgarna, så ger regeringsställningen möjlighet till kliv framåt. De mest prioriterade frågorna för Öppna Moderater just nu är att få en ny könstillhörighetslag på plats, kriminalisera omvändelseterapi, godkänna altruistiskt värdmödraskap och att alla män ska få donera blod – särskilt i en situation då vi har blodbrist på flera platser i landet.

– Antalet godkända donationspåsar har minskat med nästan en fjärdedel sedan 2010. Byråkrati ska aldrig vara ett hinder för att rädda liv. En likvärdig blodgivning för alla borde vara en självklarhet i Sverige, även för män som har sex med män.

Frågan om altruistiskt värdmödraskap uppmärksammades stort i samband med Pride förra året då Öppna Moderater lanserade filmen ”Jag kan bära ditt barn”. Björk ser samarbetet med Moderatkvinnorna som en nyckel till framgång.

Jämställdhet är en viktig del av Öppna Moderaters politik. Bland annat handlar det om synen på kön, vad som är typiskt manligt och vad som är typiskt kvinnligt. Vi måste våga ifrågasätta våra tankar och idéer för att utvecklas som samhälle.

– Om vi inte förändras och reformtakten stannar av förlorar vi vår relevans och dör ut, det gäller alla politiska organisationer.

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn