Elisabeth Svantesson. Foto: Ninni Andersson

Budgeten för 2024: Utan trygghet ingen frihet

Snart ett år som finansminister. Många skulle säga att hon kunde fått en lättare start. Inflationen slår hårt mot svenskarnas plånböcker. Samtidigt som Sverige går in i en lågkonjunktur. Elisabeth Svantesson har precis presenterat regeringens andra statsbudget när vi träffar henne.
2023-10-11

Att det redan gått ett år, hur har det varit?

– Det har varit ett roligt men samtidigt självklart väldigt arbetsamt år, på grund av läget i ekonomin men inte minst också eftersom vi varit ordförandeland i EU under den här tiden. Så fullt upp kan man väl säga.

Ja, men kan vi inte börja där? Hur var det att leda arbetet med EU:s finansministrar?

– Det var bra för mig att kastas in i de sammanhangen omedelbart. Jag har lärt mig mycket och knutit väldigt många kontakter som jag och Sverige kommer att ha nytta av framåt. Och de ekonomiska utmaningar vi pratar om är ju ofta desamma i de olika medlemsländerna – inte minst kring problemen med inflationen.

Inflationen ja, hur less är du på det ordet?

– Det är det många som är. Inflationen är roten till många av de problem vi nu ser i ekonomin. Det är därför den ska bekämpas, nästan helt. Låg stabil inflation är bra men det vi sett och ser nu är exceptionellt och skadligt. Det gör att det man tjänar och sparar blir mindre värt. Och utdragen inflation leder till högre räntor, lägre tillväxt och arbetslöshet.

Vad var viktigast för dig när ni förhandlade fram budgeten du nyss presenterat?

– Först och främst att helheten är återhållsam så att just inflationen kan bekämpas. För pumpar man ut mer pengar i ekonomin så eldar det på inflationen. Så att prioritera och finansiera har varit väldigt viktigt. Breda skattesänkningar, som vi nu får på plats med jobbskatteavdraget och sänkt skatt för pensionärer var viktigt för mig i förhandlingarna. Jag har också drivit på för att 57:orna nu kompenseras. Att vi skulle stötta välfärden var viktigt. Försvaret och rättsväsendet är andra områden där Moderaterna drivit på. Utan trygghet ingen frihet.

Hur mycket sänkt skatt blir det för en vanlig familj nästa år?

– Exempelvis får en familj med en polis och en sjuksköterska mer än 14 000 kronor i sänkt skatt 2024 jämfört med 2023.

Uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas, kan du förklara?

– Ja, det skapar en balans mellan de två budgetar vi lagt. Skiktgränsen justerades upp historiskt mycket förra året. Och nu låter vi den ligga stilla. Det gör att även med årets frysning är det färre som betalar statlig inkomstskatt 2024 än 2022 när vi tillträdde. Och samtidigt kan vi nu sänka skatten även för låg- och medelinkomsttagare. Det tycker jag är bra och det hade vi inte kunnat göra annars. Medan många andra har kompenserats har vanliga löntagare fått en kraftig reallönesänkning. Nu fördelas inflationens bördor jämnare. Dessutom ökar vi drivkrafterna för att gå från bidrag till arbete.

Vad skulle du säga om budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv?

– Jag är glad att du frågar! Budgeten gynnar kvinnor på så sätt att kvinnors disponibla inkomst ökar mer än mäns. Inte minst beror det på jobbskatteavdragets utformning. Vi gör även en satsning på kvinnors företagande och sparande. Utöver det stärks arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt könsrelaterat våld. Regeringen föreslår även riktade och prestationsbaserade stöd till bland annat cancervården och kvinnors hälsa.

När kommer skattesänkningen på ISK?

– Det är på gång. Vi har lovat att vi ska genomföra det under mandatperioden. Steg för steg, en reform i taget.

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn