Foto: Axel Adolfsson

Bilen är nödvändig för att hela Sverige ska leva

För ett år sedan kostade dieseln ungefär 16 kr per liter, och i mars i år var den uppe i rekorddyra 28 kr per liter. De kraftigt ökande bränslepriserna är en tung börda för många familjer och företagare som är beroende av bilen för att få vardagen att gå runt. Detta har väckt starka reaktioner bland många människor som nu organiserar sig i protest mot regeringens politik.
2022-06-19

I dag läggs en tung börda på den som är beroende av bilen i sin vardag. I många delar av landet är bilen det enda möjliga färdmedlet för att kunna ta sig till arbetet, skjutsa barnen till fotbollsträningen eller besöka föräldrarna på äldreboendet.  

Det är varken rätt eller rättvist att den som är beroende av bilen, genom höga skatter på drivmedel, ska behöva dra det tyngsta lasset, menar Moderatkvinnornas ordförande Josefin Malmqvist, som fick ett samtal med Peder Blohm Bokenhielm, ordförande för Bränsleupproret. Det startade som en gräsrotsrörelse på Facebook och har nu växt till en av Sveriges största organisationer.

– När jag blev inbjuden var ungefär 400 personer med i gruppen. Sidan växte fort. Vi började göra små korta filmer och fick stor spridning efter att vi var med i Aftonbladet, berättar Blohm Bokenhielm.   

De höga bränslepriserna påverkar alla i samhället, menar Blohm Bokenhielm. Han lyfter fram att Facebookgruppen har flest medlemmar i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är ungefär 60 procent män och 40 procent kvinnor som är engagerade i Bränsleupproret.  

– Det är ett problem som drabbar stad lika mycket som landsbygd. Kvinnor påverkas i allra högsta grad av bränslekostnaderna. Man ska inte dra slutsatsen att detta inte intresserar kvinnor. Det är nödvändigt att få med fler kvinnor i Bränsleupproret och att de är delaktiga och ger sig in i ämnet.  

Bränsleupproret hade år 2019 en målbild om att pumppriset skulle ner till 12 kronor, eftersom man menade att bilismen var överbeskattad.   

– Bilismen ska bära sina egna kostnader, varken mer eller mindre. Det var vårt mål då och är även det nu. Vi ser i dag att reduktionsplikten, bonus-malus och sättet Sverige närmar sig omställningen är ett problem. Den gröna omställningen måste ske på ett annat sätt, och man behöver börja med att se till att det finns en utbyggd laddinfrastruktur.   

Går det att kombinera ett arbete för lägre bränslepriser med ett engagemang för miljö och klimat?  

– Det framkommer inte alltid tydligt i media, men vi arbetar med frågor som biobränslen, en bättre miljö och natur. Det är viktiga frågor.  

Moderaterna har drivit på för att sänka priset på diesel med 5 kr per liter och nästan lika mycket för bensin. Förslaget röstades igenom i riksdagen efter att V, KD, SD och L stöttade förslaget. Riksdagsledamoten Edward Riedl från Västerbotten sitter i finansutskottet och är en av dem som har jobbat mest med Moderaternas förslag för att sänka priset på bensin och diesel.  

– Bilen är viktig för väldigt många människor i Sverige. Att priset på bensin och diesel sänks är framför allt bra för landsbygden, människors plånböcker och för alla som varje dag är beroende av bilen, förklarar Riedl.  

Riedl menar att regeringen nu förhalar det tredje steget för att sänka bränslepriset med totalt 5 kronor.  

– Finland har nu sänkt reduktionsplikten retroaktivt för 2022, på samma sätt som i det förslag Moderaterna tog fram och fick stöd för i riksdagen. Det sänker priset på bensin och diesel här och nu. Nu när Finland har gjort det kommer vi att pressa regeringen mer för att få detta genomfört, säger Riedl.   

Bränsleupproret har haft ett nära och bra samarbete med oppositionspartierna och har kunnat lyfta frågorna med bland andra Moderaterna på en högre nivå. Enligt Blohm Bokenhielm är Moderaternas förslag realistiska. 

– Vi var delaktiga från start med att utforma detta. Det är bättre att göra det stegvis för situationen är så akut att hjälpen måste komma direkt.  

Slutligen lyfter Blohm Bokenhielm de dyrare transportkostnadernas påverkan på ekonomin i stort.  

– Det höga bränslepriset påverkar bland annat matpriset, eftersom transportkostnaderna blir dyrare. Vi ser en accelererande inflation genom transport och det är därför det viktigaste att sänka bränslepriserna för att komma till rätta med inflationen. 

 

Moderaternas sänkning av priset på bensin och diesel 

Moderaternas förslag om att sänka priset på diesel med 5 kr per liter, och nästan lika mycket på bensin, gick igenom riksdagen. Så här genomförs nu sänkningen:  

Steg 1: Genomfördes 1:a maj i år, då skatten på bensin och diesel sänktes ner till energiskattedirektivets miniminivå. Det innebar en sänkning med 1 krona och 80 öre.  

Steg 2: Skicka in en begäran till EU om att sänka skatten på bensin och diesel under energiskattedirektivets miniminivå. Efter att regeringen förhalat är detta nu på gång och begäran är till slut inskickad. Det bör vara på plats under sommaren.  

Steg 3: Retroaktivt minska reduktionsplikten för år 2022 för att få ner priset på bensin och diesel. Ansökan är nu inskickad.  

 

Om Bränsleupproret 

Facebookgruppen Bensinupproret 2.0 startades av Janne Berglund från Borås. Bensinpriset var över 16 kr/liter och då skapades gruppen som ett diskussionsforum. 

Organisationen bytte namn 2021, för att visa att det handlar om alla former av bränslen och inte bara bensin. I slutet av maj i år hade gruppen över 590 000 medlemmar.  

Idag är Bränsleupproret inte bara en Facebookgrupp utan det finns också en förening, ett aktiebolag och en stiftelse som ska arbeta med klimatkompensation.  

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn