Att bygga sig till trygghet

I Bro tar man ett helhetsgrepp där stadsplanering och trygghet går hand i hand. Modig träffar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och kommundirektör Ida Texell för att lära mer.
2021-06-23

Upplands-Bro ligger i nordvästra Stockholm och har drygt 31 000 invånare. I kommunen ryms landsbygd, villa- och radhusområden, 19 mil stränder, 60 öar, pendeltåg, och ett utförskapsområde. I kommundelen Bro har otryggheten och brotten ökat de gångna åren. 

 

– I valrörelsen tog vi i Moderaterna ett helhetsgrepp kring trygghetsfrågan. Efter valsegern så har vi anställt väktare och installerat kameror, men vi tog även direkt fram en strategi för ett socialt hållbart Bro. Jag tror inte på att sopa problem under mattan – i Bro har vi problem och då vill jag lösa dem, berättar Fredrik.  

 

Han beskriver hur man redan hösten 2018 fattade beslut om att ta fram en förstudie över centrala Bro. Att öka tryggheten har många bottnar, men man inledde tidigt med hur man med fysisk planering kan förändra tryggheten i Bro. Förstudien ledde till projektet omdaning Bro där man samlar flera åtgärder, framförallt stadsbyggnad som trygghetsskapare. 

 

– Arbetet pågår för fullt, men redan nu har vi slagit fast att nybyggnation ska bidra till tydliga siktlinjer och att inga offentliga byggnader får ha baksidor. Bostadshusens fönster och balkonger ska se offentliga ytor, som vakande ögon, berättar Fredrik. 

 

Enligt en studie från KTH så finns det en stor mängd internationell forskning på sambandet mellan stadsmiljö och säkerhet. Men i de nordiska länderna är trygghet sällan med som en del av byggprocessen. Ida berättar hur organisationen har fått göras om för att möta politikens fokus, när någon inte velat bidra har man fått ta in nya krafter. 

 

– Vi krossar den traditionella kommunorganisationen där vi tidigare har arbetat i stuprör. Vi behöver fokusera på helhetssyn och vad som är bäst långsiktigt och bäst för invånaren. Allt vi gör utgår utifrån politiskt fattade beslut, berättar Ida. Vi har också fått ett tydligt uppdrag att titta på de långsiktiga ekonomiska kalkylerna vid exploatering. 

 

Fredrik fyller i: 

 

– Den typen av kalkyler måste vara en del av det långsiktiga samhällsbyggandet. Tidigare politiker har ökat exploateringsgraden om det har saknats pengar i ett projekt. Men vad blir kostnaden i framtiden om man idag bygger nya miljonprogramsområden? För mig är det självklart att trygghet ska vara en del av stadsbyggnaden, här vill vi vara ett föredöme.  

Cecilia Löfgreen
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn