Alla kvinnor ska vara fria att forma sina liv

2021-06-07

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det är i vart fall en självbild vi gärna vill ha och den stämmer delvis: Tack vare alla de progressiva krafter som hade modet att gå före har mycket under de senaste hundra åren förändrats till det bättre. Men det är uppenbart att väldigt mycket återstår för att Sverige ska bli ett riktigt jämställt land. Här har Moderaterna en central uppgift. 

 

Det råder inte brist på konkreta problem. Kvinnor utför fortfarande en betydligt större del av det obetalda hemarbetet och är mycket oftare än män hemma med sjuka barn. Kvinnor är sjukskrivna dubbelt som mycket, framför allt om man har barn. Kvinnor äger bara hälften så mycket som män – och får 30 procent lägre pension. 

 

Kvinnor är också mer otrygga än män, både hemma och ute. Under tre veckor skakades Sverige av fem mord på kvinnor, och 2020 anmälde 23 200 kvinnor att de misshandlats av en närstående. Under de senaste sju åren har sexualbrotten tredubblats. Ingen ofrihet kan vara större än den rädslan. 

 

Uppgiften som ligger framför oss är stor. För att lösa problemen kommer det krävas mer moderat politik – riktiga reformer som leder till resultat. Inte bara mer prat, nya myndigheter och politiska slagord. Vi jobbar just nu med ett ambitiöst reformprojekt för att sjösätta förbättringar av Sverige omedelbart efter nästa val. En viktig del av det arbetet är jämställdhet. Inte som en separat fråga – utan som ett grundläggande perspektiv som alltid ska finnas med. Därför var också den ambitiösa rapport som Moderatkvinnorna gav ut en viktig pusselbit. Ju mer vi systematiskt jobbar med att ta fram konkreta politiska reformer, desto starkare kommer vi bli som politisk kraft. 

 

Vi vet att grunden för ett jämställt samhälle är att alla har ett eget jobb.har man de ekonomiska förutsättningarna för att fatta självständiga beslut om sitt eget liv. Därför är den ekonomiska ojämlikheten mellan könen ett problem på allvar. Men utan grundläggande trygghet finns ingen jämställdhet alls. Vi måste därför också storsatsa på domstolarna, kriminalvården och på fler poliser. Brott som främst drabbar kvinnor ska tas på större allvar. 

 

Det finns mycket att vara stolt över i Sverige, men precis som demokratin måste vinnas för varje generation så måste jämställdheten det. För tiderna förändras och gamla segrar tas lätt för givna. Då behövs nya segrar. Moderaterna och Moderatkvinnorna ska leda det arbetet.

Ulf Kristersson
Partiledare
Facebook
Twitter
LinkedIn